Často kladené otázky

+421 917 530 912
mobil v pracovné dni
+421 2 / 5263 5254
+421 2 / 5263 5255
Pondelok - Piatok
 9:00 - 18:00

Informácie o odporúčaných, prípadne povinných očkovaniach potrebných na zájazd, na ktorý sa chystáte, nájdete v bližších informáciách k zájazdu, ktoré Vám na požiadanie radi zašleme emailom. Očkovanie, ktoré sa odporúča takmer do celého sveta, je očkovanie proti hepatitíde (žltačke) typu A a tiež si dať skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu u Vášho osobného lekára (tetanus môžete pri úraze alebo reznej rane dostať napr. aj na Slovensku).

Dôležité kontakty na oddelenia pre cudzokrajné choroby:

Fakultná nemocnica
Oddelenie pre cudzokrajné choroby
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
tel. 02/52 925 688, 52 962 73

Fakultná nemocnica
Ambulancia pre cudzokrajné choroby
Rastislavova 43
041 90 Košice
tel. 055/6152204

Fakultná nemocnica
Oddelenie pre cudzokrajné choroby
Kollárova 2
036 59 Martin
tel. 043/4203522

V cene väčšiny našich zájazdov nie je zahrnutá strava, ale to neznamená že budete hladovať. Tým že stravovanie je individuálne, máte vždy možnosť vybrať si jedlo podľa Vašej chuti. Stravovať sa je možné v reštauráciách, hoteloch a s výberom stravy Vám naši sprievodcovia radi poradia, odporučia, čo z miestnych špecialít by ste mali ochutnať.
Do niektorých krajín platí zákaz dovozu potravín (napr. USA, Kanada, Nový Zéland, Austrália), pričom takéto upozornenie nájdete v bližších informáciách o konkrétnom zájazde, ktoré Vám na požiadanie zašleme emailom.

V čase približne 6 týždňov (najneskôr však 3 týždne) pred plánovaným odchodom zájazdu Vám zašleme definitívne pokyny k zájazdu. Pokyny Vám pošleme poštou na adresu uvedenú na prihláške, (na požiadanie Vám tieto pokyny zašleme aj emailom). V prípade, že na zájazd je nutné vopred vybaviť turistické víza, všetky potrebné formuláre k vybaveniu víz spolu s návodom na ich vyplnenie, Vám zašleme spolu s týmito pokynmi. V pokynoch je okrem iného uvedené, aký počet fotografií, prípadne zoznam ďalších dokladov, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie víz. Taktiež je tam uvedený dátum, do ktorého od Vás budeme potrebovať uvedené doklady spolu s cestovnými pasom potrebné doručiť do našej kancelárie.

Štandardom pri ubytovaní sú dvojposteľové izby. Žiaľ pri našich zájazdoch nie je možné ubytovanie v trojposteľovej izbe. V prípade, že sa prihlasujete na zájazd ako trojica, prečítajte si prosím aj predchádzajúcu otázku + odpoveď číslo 9.

Cena zájazdov je vždy kalkulovaná na osobu v dvojposteľovej izbe, mnoho našich klientov však cestuje individuálne.

V prípade, že máte záujem o doubytovanie do dvojposteľovej izby, urobíme všetko preto, aby sme pre Vás na zájazde našli spolucestujúceho, s ktorým budete na zájazde spoločne bývať. Pri doubytovávaní zásadne doobsadzujeme do jednej izby osoby rovnakého pohlavia. Upozorňujeme Vás však na to, že nemôžeme niesť zodpovednosť za hygienické návyky, svetonázor, chrápanie, či nevhodné správanie Vášho spolubývajúceho. Negatívnych prípadov je zlomok, absolútna väčšina našich klientov sú veľmi slušní a tolerantní ľudia, zlé prípady sa však stávajú a je našou povinnosťou Vás na ne upozorniť. Pokiaľ sa však zájazdu zúčastňuje nepárny počet klientov, posledný samostatne prihlásený klient sa zaväzuje pred začiatkom zájazdu uhradiť príplatok za jednolôžkovú izbu.

Ak si želáte bývať v jednoposteľovej izbe, je nutné si takúto izbu priplatiť. Pri väčšine našich zájazdov (všetky zájazdy typu KOMFORT, RELAX, EUROKOMFORT, niektoré zájazdy typu EXPEDITION) Vám jednoposteľovú izbu zabezpečíme za príplatok. Kvôli výške príplatkov za jednolôžkovú izbu na jednotlivé zájazdy, kontaktujte prosím našu kanceláriu.

Chceme Vám poskytnúť nadštandardnú starostlivosť a pravidelne aktualizujeme na našich stránkach (www.bubo.sk/doubytovanie) zoznam záujemcov o doubytovanie.

Väčšinu individuálne prihlásených klientov, ktorí sa prihlásili v dostatočnom časovom predstihu sa nám podarilo úspešne doubytovať.

CK BUBO všetkým svojim klientom pri cestách do zahraničia výslovne odporúča mať platné komplexné cestovné poistenie. Poistenie si klienti zabezpečujú sami, alebo môžu využiť služby zmluvnej poisťovne CK BUBO – Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ak má klient záujem o poistenie, je potrebné, aby si preštudoval stručnú charakteristiku jednotlivých druhov poistenia (viď. Zmluva o obstaraní zájazdu) od poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Všetky druhy poistenia je nutné objednať si už pri prihlásení sa na zájazd a zaplatiť v prvej zálohovej platbe. Viac informácií o poistení získate v kancelárii CK BUBO alebo poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. http://www.allianzsp.sk/cestovne-poistenie

 

Ako si vybrať správny druh poistenia na zájazd:

 

Poistenie AKomplexné cestovné poistenie (KCP): obsahuje 9 druhov poistení – najdôležitejšie sú poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie stornovacích poplatkov, poistenie predčasného návratu, poistenie doplnkových asistenčných služieb, poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku, poistenie nákladov na záchrannú činnosť.

 

Poistenie storna zájazdu sa vzťahuje na zdravotné dôvody, živelnú udalosť, trestný čin. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90-100% storno poplatku podľa dôvodu stornovania, maximálne 1000 €/osoba.

Výška poistného v krajinách Európy je za KCP 1,65 € na osobu/deň, mimo Európy 2,25 € na osobu/deň.

Náš tip: Nikdy necestujte do zahraničia bez cestovného poistenia.

 

Poistenie B je kombináciou komplexného cestovného poistenia a poistenia storno poplatkov (poistenie A+C) do výšky katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Výška poistného v krajinách Európy je 1,65 € na osobu/deň, mimo Európy 2,25 € na osobu/deň + 2,65% z katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov.

Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90 - 100% storno poplatku  podľa dôvodu stornovania. Vzťahuje sa na zdravotné dôvody (choroba, úraz, úmrtie), živelnú udalosť, trestný čin.

Náš tip:  Toto poistenie ODPORÚČAME.

 

Poistenie C –  poistenie storno poplatkov do výšky katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Výška tohto poistenia je 2,8% z katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90-100% storno poplatku podľa dôvodu stornovania. Vzťahuje sa na zdravotné dôvody (choroba, úraz, úmrtie), živelnú udalosť, trestný čin.

Náš tip: Tento druh poistenia odporúčame vtedy, keď máte platné cestovné poistenie – napríklad celoročné poistenie, poistenie na rôznych druhoch kariet (platobné karty, študentské karty a pod.)

 

Poistenie D dopoistenie služieb navyše voči stornovaniu - je určené pre tých klientov, ktorí majú k zájazdu objednané poistenie typu A, B alebo C a okrem katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov si želajú dopoistiť voči stornovaniu aj ďalšie služby - napríklad BUBO Prémium, miestne lety, fakultatívne výlety, príplatok za jednolôžkovú izbu, prípadné individuálne služby poskytnuté k zájazdu. Tento typ poistenia je možné objednať len k poisteniu A, B alebo C objednenému cez BUBO Travel Agency.

Výška tohto typu poistenia je 2,65 % alebo 2,8 % z hodnoty objednanej služby.

Sadzba 2,65 % z hodnoty služby platí v kombinácii s typom poistenia A alebo B. Sadzba 2,8 % z hodnoty služby platí v kombinácii s typom poistenia C.

Náš tip: Ak si k zájazdu objednávate ďalšie služby, určite si ich tiež dajte dopoistiť proti stornu.

 

Pripoistenie BUBO plus: Predmetom poistenia sú zvýšené náklady (na ubytovanie, stravu, náhradnú dopravu) vynaložené poisteným z dôvodu meškania lietadla (resp. zrušenie letu) alebo iného dopravného prostriedku o viac ako 6 hodín z dôvodu živelnej udalosti (vrátane výbuchu sopky), štrajku (ktorý v čase dojednania poistenia nebol ohlásený ani očakávaný) alebo teroristického činu (ktorý v čase dojednania poistenia nebol ohlásený ani očakávaný). Rozsah krytia: 1. Náklady na ubytovanie a stravu max. 150 €/noc, max. 5 nocí, 2. Vreckové 50 € na jednu poistnú udalosť, 3. Náklady na náhradnú dopravu max. 500 €, 4. Automatické predĺženie cestovného poistenia po dobu predĺženého pobytu v zahraničí, max. 5 dní. Podmienkou poistenia je uzatvorenie jedného z poistení Allianz – Slovenská poisťovňa z bodu 12 Všeobecných podmienok CK BUBO pri zálohovej platbe. Jednorazová suma za toto poistenie je 5 €/osoba/zájazd.

 

Poistenie voči insolventnosti: CK BUBO uzavrela s poisťovňou Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. povinné zmluvné poistenie CK proti úpadku do výšky 4.675.000 €. Ide o najkvalitnejšiu poistku a toto poistenie je vždy zahrnuté už v základnej cene zájazdu. Certifikát CK BUBO o poistení proti úpadku je na www.bubo.sk v sekcii Poistenie CK.

 

Niektoré zájazdy typu Expedition, či lokálne fakultatívne aktivity môžu byť nebezpečné a náročné. Dobre si, prosím, skontrolujte podmienky Vášho poistenia. Klient berie na vedomie, že voči poisťovni vystupuje a koná samostatne a vo vlastnom mene, pričom je vo vlastnom záujme povinný si dôsledne preštudovať poistné podmienky a podmienky poistnej zmluvy pre uplatnenie prípadných nárokov pre daný rozsah poistného krytia. V prípade, že je klientovi pri stornovaní zájazdu dovolené prehlásiť sa za písomne dohovorených podmienok na iný zájazd bez stornopoplatkov, alebo s nižšími stornopoplatkami ako podľa všeobecných podmienok, pri prípadnom stornovaní náhradného zájazdu budú minimálne stornopoplatky vypočítané vo vzťahu k dátumu odchodu prvotne objednaného zájazdu.

Všetky platby súvisiace so zájazdom musia byť uhradené v plnej výške pred nástupom klienta na zájazd. Na zájazdy s odchodom minimálne 5 mesiacov od dátumu prihlásenia Vám však ponúkame možnosť platby prostredníctvom geniusPAY, čo je moderný spôsob platenia za dovolenku. Neplatíte naraz, ale v menších mesačných platbách. Navyše získate zľavu. Stačí na prihláške zakliknúť možnosť geniusPAY a ďalšie informácie Vám zašleme mailom.

Doplatok za zájazd Vás žiadame uhradiť v lehote 42 dní pred nástupom na zájazd. K úhrade doplatku za zájazd budete vyzvaní v pokynoch k zájazdu, ktoré od nás dostanete poštou (na požiadanie Vám tieto pokyny zašleme aj emailom) na adresu uvedenú na Vašej prihláške. V prípade, že na zájazde sú možné príplatky za fakultatívne výlety, prípadne príplatky za BUBO prémium, tieto si pripočítajte k sume doplatku a uhraďte jednou platbou.

V prípade, že si želáte plnú alebo čiastkovú sumu zájazdu (napr. len za letenky, letiskové poplatky, víza a pod.) vystaviť faktúru, napíšte túto požiadavku na prihlášku. Emailom na adresu bubo@bubo.sk nám pošlite Vaše kompletné fakturačné údaje. Uveďte tiež prosím konkrétne, za ktoré osoby, resp. položky zájazdu, má byť vystavená faktúra. Podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, paragraf 65, odsek 10 – bude cena zájazdu v krajinách EÚ, navýšená o výšku DPH.

Ak si želáte vystaviť faktúru, je potrebné, aby ste nám toto oznámili pri vyplnení prihlášky, faktúry k zájazdom dodatočne nevystavujeme.

Platbu môžete vykonať priamo u nás v kancelárii alebo prevodom v banke. Priamo v našej kancelárii je možné platiť v hotovosti v EUR alebo vybraných zahraničných menách (USD v prepočte aktuálnym kurzom Národnej banky Slovenska www.nbs.sk). V kancelárii je tiež možné úhradu zrealizovať platobnou kartou, maximálna výška úhrady bez manipulačného poplatku do 1.000 € (30.126,- Sk) od jedného klienta na jeden zájazd. Akceptujeme platobné karty VISA, Maestro/Mastercard, Diners Club International, American Express.

Pre bezhotovostné platby alebo vklad hotovosti, môžete použiť jeden z našich účtov v Tatrabanke alebo Československej obchodnej banke – ČSOB. Čísla našich účtov sú:
ČSOB: 502899343/7500 (IBAN: SK4475000000000502899343)
Tatrabanka: 2625475152/1100 (IBAN: SK3811000000002625475152) Pri prevodoch alebo vkladoch, prosím uveďte:

Konštantný symbol: 0308.
Variabilný symbol: Vaše rodné číslo.
Popis transakcie/Účel platby: Uveďte Vaše priezvisko + názov zájazdu.

Pri platbe zo zahraničia použite tieto údaje:
Názov účtu: BUBO Travel Agency
Adresa: Dunajská 31, 811 08 Bratislava
Číslo účtu: 502899343/7500
Adresa banky: ČSOB, Michalská 18, 81563 Bratislava, Slovenská republika
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK44 7500 0000 0005 0289 9343

Každá prihláška prijatá v elektronickej forme (prostredníctvom našej webstránky) alebo poštou je automaticky považovaná za rezerváciu miesta na zájazde. Táto rezervácia sa v momente zaplatenia zálohy za zájazd stáva záväznou prihláškou, na ktorú sa vzťahujú stornopodmienky. Po vyplnení prihlášky Vám odporúčame zaplatiť zálohu obratom, resp. do termínu určeného v potvrdení prihlášky, inak Vám žiaľ miesto na zájazde nevieme garantovať. Naše zájazdy, hlavne posledné miesta na zájazdoch, sa zapĺňajú veľmi rýchlo. Pochopiteľne, prednosť majú tí naši klienti, ktorí si rezervované miesto na zájazde „poistia“ čo najskôr zálohou.
Prosíme Vás o pochopenie, najmä pri obsadzovaní posledných miest na zájazde, ak Vás naša kancelária požiada o zaslanie kópie dokladu o realizácii platby (vkladom alebo prevodom na účet), tento doklad bude pripojený k Vašej rezervácii/prihláške zájazdu s poznámkou, že platba je „na ceste“.

Vaša prihláška sa stáva záväznou po uhradení zálohy. Výšku zálohy Vám vypočítajú pracovníci CK BUBO (obvykle 60% zo sumy objednávky). V prípade platieb v hotovosti osobne v našej kancelárii, dostanete príjmový pokladničný doklad, ktorý je zároveň dokladom potvrdzujúcim Vašu účasť na zájazde. V prípade, že zálohovú platbu realizujete vkladom alebo prevodom na jeden z našich bankvých účtov, po pripísaní Vašej platby na účet (je potrebné počítať s min. 24 hod lehotou na pripísanie platby na účet + čas potrebný na spracovanie Vašej platby do našej databázy, ktorý závisí od množstva spracúvaných platieb) Vám emailom odošleme potvrdenie o tom, že sme Vašu platbu prijali a týmto potvrdzujeme Vašu účasť na zájazde.

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob prihlásenia sa na zájazd je vyplniť Zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej prihláška) na našej webstránke www.bubo.sk/prihlaska/. Ak na prihláške uvediete svoju emailovú adresu, kópia prihlášky Vám bude automaticky odoslaná a naša kancelária Vám ju do 48 hodín emailom potvrdí. V potvrdení prijatia Vašej prihlášky bude uvedené, dokedy a v akej výške je potrebné uhradiť zálohu za zájazd + spôsob platby. V prílohe tohto mailu dostanete tiež bližšie informácie k vybranému zájazdu.
Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku cez internet, môžete použiť tlačenú verziu prihlášky v našom katalógu. Podľa potreby je možné ju aj kopírovať. Takto vyplnenú a podpísanú prihlášku nám pošlite faxom na číslo 02/32144600 alebo poštou na adresu: CK BUBO, Dunajská 31, 811 08 Bratislava.