Argentína , +3 viac
16 dní
6 710 €
Antarktída , +3 viac

Antarktída loďou

25.11. → 08.12.2018 +1 ter.
14 dní
8 630 €
Antarktída , +2 viac

Južný pól v pohodlí

10.12. → 23.12.2018 +1 ter.
14 dní
52 500 €
Zem Františka Jozefa , +2 viac
18 dní
29 630 €
Rusko , +1 viac

Kamčatka

01.07. → 11.07.2019 +1 ter.
11 dní
2 840 €

OD PÓLU K PÓLU ZAČÍNA

xxdni xxhod xxmin xxsec