Aljaška, Yukon

Nie je náhodou, že na značkách majú obyvatelia Aljašky napísané Posledná hranica. Aljaška je poslednou pevninou pred chladnými vodami severských morí a za ňou je už iba severný pól. Krajina žije verná svojmu menu a je preplnená zvieratami a nádhernou prírodou. Každý pohľad vzbudzuje ochkanie a vždy si myslíte, že máte najkrajší záber. Chvíľu nato zistíte, že ten ďalší je ešte lepší. Sever Vás neprestane udivovať a pre milovníkov prírody je povinnosťou.USA , +2 viac
15 dní
4 380 €
Sri Lanka
11 dní
1 750 €

OD PÓLU K PÓLU ZAČÍNA

xxdni xxhod xxmin xxsec