Podmienky fotografickej súťaže BUBO Bál 2018

Uzávierka súťaže je vo štvrtok 25. januára 2018

Využite možnosť zúčastniť sa aktívne jedného z najväčších cestovateľských festivalov v strednej Európe. Aj tento rok môžete prispieť v rámci súťažných fotografií. V roku 2018 máme pripravené zaujímavé ceny od partnerov festivalu. Prečítajte si podmienky účasti v jednotlivých kategóriách:

  1. BUBO LOVCI ZÁŽITKOV s výhrou fotoaparát LEICA C Typ 112 Light gold
    Zúčastnili ste sa v roku 2017 BUBO zájazdu a dostali ste zaujímavý nápad? Odfotografovali ste niečo, čo pre vás znamená Lovenie zážitkov s BUBO? Téma BUBO je veľmi atraktívna a rozsiahla.
  2. NAJLEPŠÍ CESTOVATEĽSKÝ ZÁŽITOK s výhrou Letenka kamkoľvek do sveta s KLM/AirFrance
    Podeľte sa o najkrajšie exotické fotografie z posledného roka. Navštívíli ste unikátne miesto, odfotili ste jedinečný portrét? Absolútneho víťaza bude vyberať odborná porota.
  3. FOTOGRAFIA DIVÁKOV s výhrou Exkluzívna fotokniha 
    Návštevníci festivalu budú hlasovať za viťaza zo všetkých vystavených fotografií na hlasovacích lístkoch umiestnených v BUBO stánku v priestore Hlavnej kinosály. Hlasovať môžete na mieste počas soboty v nedeľu do 12.00

Podmienky pre všetky kategórie súťažných fotografií

Na Slovensku sa objavuje čoraz viac fotografov amatérov, ktorým sa z množstva záberov v rôznych krajinách sveta podaria vybrať 2 – 3, ktoré naozaj stoja za to. Práve týmto odvážlivcom, ktorí sa neboja svoju fotografiu zväčšiť a poslať, patrí táto súťaž. Odborná porota zložená z profesionálnych fotografov (Andrej Bán, Pavol Breier, Alan Hyža, Boris Németh), ale i diváci v hlasovaní ohodnotia jednotlivé fotografie a vyberú tie najzaujímavejšie. Fotografie zo Slovenska a Česka nebudú akceptované a vystavené.

Do fotosúťaže budú zaradené všetky fotografie fyzicky zaslané do kancelárie BUBO do 23.1.2018, alebo sú umiestnené na našej web stránke bubo.sk/sutaz. Do súťaže budú zaradené aj fotografie zo súťaže na Instagrame s označením #lovcizazitkov. Organizátor si vyhradzuje právo vybrať fotografie, ktoré budú vystavené.

Vybrané fotografie z webovej a instagramovej súťaže budú vytlačené organizátorom po zaslaní fotografií majiteľmi (po výzve organizátorom) v rozlíšení približne 3000x2000, čo zodpovedá cca 6Mpx. Každá (!) fotografia musí byť označená menom autora, kontaktnými údajmi (mail, telefónne číslo), názvom fotografie a krajinou, kde bola nafotená. Pre Instagramovú súťaž stačí zaslaná fotografia mailom po výzve v menšom rozlíšení. Bude vytlačená v rozmere 15x21cm.

Fotografie zaslané do kancelárie BUBO môžu byť čiernobiele alebo farebné, o rozmeroch maximálne 420x594 mm (A2 formát) bez pasparty. Všetky fotografie, ktoré budú väčšie ako maximálny rozmer nebudú inštalované ani nebudú zaradené do súťaže. Fotografie, ktoré presahujú maximálny rozmer nebudú uskladnené v priestoroch BUBO z kapacitných dôvodov. Aby sme predišli poškodeniu vystavovaných fotografií, a takisto z dôvodu harmonizácie podmienok pre všetkých súťažiacich - ako súťažné fotografie nebudú akceptované zarámované fotografie ani vytlačené na iných materiáloch ako je fotografický papier.

Maximálny počet fotografií od rovnakého autora v jednej kategórii je 4 ks. Každá (!) prihlásená fotografia musí byť na zadnej strane označená menom autora, kontaktnými údajmi (mail, telefónne číslo), názvom fotografie, krajinou kde bola nafotená a do ktorej z dvoch fotografických kategórií patrí (BUBO Lovci zážitkov / Najlepšia fotografia). Za prípadné straty neoznačených fotografií organizátori nezodpovedajú.

Ak máte záujem o vrátenie fotografií po uskutočnení festivalu, môžete si ich vyzdvihnúť do 7. februára 2018 v BUBO. Nie je v našich možnostiach nevyzdvihnuté fotografie skladovať po tomto termíne. Prihlásené fotografie budú vystavené v priestoroch festivalu BUBO bál. Organizátor si vyhradzuje právo vybrať si fotografie, ktoré budú vystavené. Všetky, aj nevystavené fotografie budú zaradené do výberu odbornou porotou. V súťažných kategóriách budú ohodnotení víťazi podľa výberu odbornej poroty a z vystavených fotografií jedna získa cenu diváka na základe diváckych hlasov z anketových lístkov vyplnených návštevníkmi priamo na festivale.

 

Doručenie fotografii

Svoje súťažné fotografie prineste osobne, alebo pošlite poštou do 25. januára 2018 (štvrtok) na adresu: BUBO Travel Agency, Dunajská 31, 811 08, Bratislava I.

Organizátor si vyhradzuje právo víťazné fotografie si ponechať. Odovzdávanie cien sa uskutoční počas záverečného festivalového ceremoniálu. Všetky výsledky a výhercovia budú medializovaní vo vybraných médiách a na webovej stránke festivalu, kde budú umiestnené aj víťazné fotografie.

Prihlásením autor súhlasí s tým, že jeho dielo môže byť reprodukované a použité na propagačné účely organizátora festivalu, tohto ročníka festivalu ako aj ďalších v budúcnosti.
Odovzdávanie cien výhercom jednotlivých súťaží sa uskutoční počas záverečného festivalového ceremoniálu. Všetky súťaže ako aj výsledky budú medializované vo vybraných médiách a na webovej stránke festivalu http://www.bubobal.sk. Súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré budú postúpené hlavnému partnerovi a sponzorovi festivalu spoločnosti Air France.

Fotografie, ktoré prihlásite do súťaže budú k dispozícii na vyzdvihnutie v BUBO počas otváracích hodín. Možnosť vyzdvihnutia fotografií máte až do 7.2.2018. Po tomto termíne žiaľ nie je v našich silách fotografie skladovať. Víťazné fotografie si ponecháva organizátor.

So zaslanými materiálmi budú organizátori nakladať s najväčšou opatrnosťou. Organizátori festivalu však nemôžu niesť zodpovednosť za prípadné straty resp. poškodenie zaslaných materiálov. Súťažné fotografie budú na náklady organizátora paspartované. Odporúčame preto zasielať duplikáty, nie originály.