Čakajte prosím...

Staviame spolu v Kambodži útočisko pre obete sexuálneho násilia. 
80 percent obetí sexuálneho násilia v Kambodži tvoria deti do 15 rokov. V BUBO nemocnici im budeme poskytovať zdravotnú starostlivosť, post-traumatickú pomoc, mentálnu liečbu, právnu asistenciu a sociálnu pomoc. Tento komplexný model umožní reagovať na viaceré potreby zraniteľných detí a žien a to tým, že združí odborníkov z rôznych sektorov do jedného centra.

Preto pomáhame.

Martin Bandžák

riaditeľ Magny, ktorý v Kambodži žije už 15 rokov

Kambodža je výnimočná nielen tým, že tu stojí jedna z najvýznamnejších pamiatok sveta - Angkor Wat. Pre mňa a pre nás v Magne je výnimočná tým, že sme tu pred vyše 15 rokmi otvorili náš prvý humanitárny projekt - reagovali sme na pandémiu HIV/AIDS, kedy sa rodili tisíce nevinných detí so smrteľným vírusom a bez liečby rýchlo zomierali. Kambodža nám dovolila ich liečiť. Bez nejakých väčších byrokratických procesov. Rýchlo a efektívne. Až sa stala jednou z najúspešnejších krajín v boji proti HIV/AIDS na svete. Liečime ich tu stále. Zastavujeme prenos vírusu HIV z matiek na deti, aby sme raz a čoskoro mohli z Kambodže spraviť krajinu free of HIV/AIDS. Liečime tu aj tisíce detí na podvýživu, keďže až polovica detí do 5 rokov je v určitom štádiu podvýživy. Matkám a novorodencom pomáhame hlavne na vidieku, kde im extrémna chudoba nedovoľuje bezpečný pôrod a zdravotnú pomoc. To všetko vďaka vám. Martin Bandžák, riaditeľ Magny, ktorý v Kambodži žije už 15 rokov

Táňa Pauhofová

herečka

O Angkore vie každý, že ide o jednu z najkrajších pamiatok sveta, mnohí ho dokonca radia na prvé miesto. S týmto som tam išiel - bude to veľké a nádherné. No bolo to ešte väčšie. Program, ktorý tu máme, nezahŕňa iba hlavný najznámejší chrám Angkor Wat ale aj iné stavby uložené v džungli, stovky miestností a tisíce nádherných sôch. Prenajímame si tu elektrické autá, aby sme neničili prírodu výfukovými plynmi a odvezieme sa, kam už bežní turisti ani Angelina Jolie nechodia. Predierame sa pomedzi korene obrovských banyánov, klaniame sa kmérskym bôžikom, každá jedna socha má nepredstavitelmnú cenu a sú ich tisíce. Kambodža ponúka vynikajúce služby za super cenu, žiadne povinné očkovania, v dnešnej dobe absolútna bezpečnosť - proste ideálna krajina pre cestovateľa. Sú krajiny, ktoré majú to úžasné neopísateľné fluidum a Kambodža je jednou z nich. Táňa Pauhofová, herečka SND, ktorá Kambodžu navštívila v júli 2016

Ľuboš Fellner

riaditeľ BUBO

Ľuboš Fellner je 25 rokov riaditeľom BUBO, je lekár a najscestovanejší Slovák. V roku 2018 bol s Martinom Bandžákom očkovať deti kmeňa Nuer v utečeneckom tábore v Južnom Sudáne. Tu práve prebieha občianska vojna a ide o najhorší stav od čias rwandského konfliktu v roku 1994. BUBO organizuje najviac ciest do Kambodže na Slovensku aj v Čechách. Nemocnicu začíname v roku 2018 stavať a Ľuboš ide stavbu skontrolovať osobne na zájazde po najkrajších pamiatkach sveta. Na túto cestu sa môžete vybrať s ním. Ide o dobrodružstvo, luxus, a cestu, ktorá prekvapí aj značne scestovaných. No Ľuboš na cestu berie aj svoje deti vo veku 19, 17 a 7 rokov. Deťom sa takto otvoria oči a už od mala ich učíme pomáhať chudobnejším a starať sa o našu planétu. Globalizáciu nezastavíme, ale môžeme našim deťom pomôcť stať sa jej silnou a prirodzenou súčasťou. Nebáť sa sveta a naopak porozumieť mu. Lubošova dcéra následne ostáva v Kambodži pomáhať ako dobrovoľníčka. „Chcem, aby sme postavili v Kambodži krajšiu nemocnicu, než je bežné. Chcem, aby bola funkčná, a preto podporíme jej prevádzku. Celý projekt by som chcel mať dotiahnutejší a kvalitnejší, presne v intenciách BUBO. A preto tomu venujem viac energie. Chcem našich klientov pozitívne prekvapiť!“

Organizácia MAGNA už 16 rokov poskytuje zdravotnú, nutričnú a sociálnu starostlivosť pre deti a ich rodiny v Kambodži a vo svete. V čase humanitárnych kríz, konfliktov, epidémií, hladomoru a prírodných katastrof MAGNA vytvára zdravotnícke projekty zamerané na záchranu životov a zmierňovanie utrpenia tým, ktorí sú v núdzi. MAGNA tímy priamo v teréne deťom a ich rodinám zabezpečujú lekársku a materiálnu pomoc.

BUBO spolupracuje s organizáciou MAGNA už dlhé roky a tento rok sme spoluprácu pretavili do tohto unikátneho projektu pod zaštítou MUDr. Ľuboša Fellnera (riaditeľa BUBO), Martina Bandžáka (riaditeľa Magny) a Táni Pauhofovej, ktorá sa po návšteve Magny priamo v Kambodži rozhodla pomôcť.

Pomôcť môžete aj vy! Pri kúpe akéhokoľvek zájazdu s BUBO v roku 2019 môžete prispieť sumou 10 €. 

V prípade, že sa tento rok nechystáte s BUBO cestovať a chcete prispieť, alebo chcete prispieť vyššou sumou, môžete sumu poukázať na náš účet:
SK4475000000000502899343. V správe pre prijímateľa uveďte, prosím, heslo Magna. 
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na bubo@bubo.sk

Aktuálny stav účtu k 1. máju: 62 880 eur. Ďakujeme.