Vďaka darcom, zákazníkom cestovnej kancelárie BUBO, MAGNA v blízkej budúcnosti otvorí nové 20-lôžkové infekčné oddelenie a zabezpeči detských pacientov špecializovaným psychosociálnym programom v najväčšej pediatrickej nemocnici v Kambodži. 

V Národnej pediatrickej nemocnici v hlavnom meste Phnom Penh (National Pediatric Hospital – NPH) v novopostavenej budove, špeciálne na tento účel, zriadime úplne nové oddelenie, aké tu doteraz neexistovalo. Liečiť sa v ňom budú deti na všetky infekčné choroby vrátane osýpok, detskej obrny, tuberkulózy, ale aj deti s vírusom HIV/AIDS.

Okrem bežnej hospitalizácie nám dary pomohli vytvoriť aj dve špecializované izolačné miestnosti na hospitalizáciu najťažších prípadov. Takéto izolačné miestnosti zatiaľ v Národnej pediatrickej nemocnici neexistujú a rovnako aj služby, ktoré bude MAGNA poskytovať doteraz nemocnica poskytovala len v obmedzenej forme. Na oddelenie budeme prijímať deti z celej krajiny a poskytovať im špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Okrem toho budú psychológovia poskytovať pacientom aj špecializovanú psychosociálnu pomoc.

Preto pomáhame.

Po dohode s vedením NPH budovu postaví miestna stavebná firma, pričom s projektom nám pomohol slovenský architektonicky ateliér Vallo Sadovsky bez nároku na honorár.

Martin Bandžák

riaditeľ Magny, ktorý v Kambodži žije od roku 2002

Kambodža je výnimočná nielen tým, že tu stojí jedna z najvýznamnejších pamiatok sveta - Angkor Wat. Pre mňa a pre nás v Magne je výnimočná tým, že sme tu pred 17 rokmi otvorili náš prvý humanitárny projekt - reagovali sme na pandémiu HIV/AIDS, kedy sa rodili tisíce nevinných detí so smrteľným vírusom a bez liečby rýchlo zomierali. Kambodža nám dovolila ich liečiť. Bez nejakých väčších byrokratických procesov. Rýchlo a efektívne. Až sa stala jednou z najúspešnejších krajín v boji proti HIV/AIDS na svete. MAGNA už dlhé roky prevádzkuje v Národnej pediatrickej nemocnici program pre maloletých pacientov s HIV/AIDS. Poskytuje im ambulantné vyšetrenia, nastavenie antiretrovirálnej liečby, psychosociálnu pomoc a ďalšie potrebné vyšetrenia a liečbu. Len v roku 2017 sme v našich programoch v Kambodží poskytli takmer 23.000 individuálnych ambulantných konzultácií, pričom v programoch sme v roku 2017 mali 3.404 detských pacientov monitorovaných na HIV a antiretrovírusovej liečbe. To všetko vďaka vám. Martin Bandžák, riaditeľ Magny, ktorý v Kambodži žije už 15 rokov

Táňa Pauhofová

herečka

O Angkore vie každý, že ide o jednu z najkrajších pamiatok sveta, mnohí ho dokonca radia na prvé miesto. S týmto som tam išla - bude to veľké a nádherné. No bolo to ešte väčšie. Program, ktorý tu máme, nezahŕňa iba hlavný najznámejší chrám Angkor Wat ale aj iné stavby uložené v džungli, stovky miestností a tisíce nádherných sôch. Prenajímame si tu elektrické autá, aby sme neničili prírodu výfukovými plynmi a odvezieme sa, kam už bežní turisti ani Angelina Jolie nechodia. Predierame sa pomedzi korene obrovských banyánov, klaniame sa kmérskym bôžikom, každá jedna socha má nepredstavitelmnú cenu a sú ich tisíce. Kambodža ponúka vynikajúce služby za super cenu, žiadne povinné očkovania, v dnešnej dobe absolútna bezpečnosť - proste ideálna krajina pre cestovateľa. Sú krajiny, ktoré majú to úžasné neopísateľné fluidum a Kambodža je jednou z nich. Táňa Pauhofová, herečka SND, ktorá Kambodžu navštívila s BUBO

Ľuboš Fellner

riaditeľ BUBO

Ľuboš Fellner je 27 rokov riaditeľom BUBO, je lekár a najscestovanejší Slovák. V roku 2018 bol s Martinom Bandžákom očkovať deti kmeňa Nuer v utečeneckom tábore v Južnom Sudáne. Tu práve prebieha občianska vojna a ide o najhorší stav od čias rwandského konfliktu v roku 1994. BUBO organizuje najviac ciest do Kambodže na Slovensku aj v Čechách. Ide o dobrodružstvo, luxus, a cestu, ktorá prekvapí aj značne scestovaných. No Ľuboš na cestu berie aj svoje deti vo veku 19, 17 a 7 rokov. Deťom sa takto otvoria oči a už od mala ich učíme pomáhať chudobnejším a starať sa o našu planétu. Globalizáciu nezastavíme, ale môžeme našim deťom pomôcť stať sa jej silnou a prirodzenou súčasťou. Nebáť sa sveta a naopak porozumieť mu. Lubošova dcéra následne ostáva v Kambodži pomáhať ako dobrovoľníčka. „Chcem, aby sme postavili v Kambodži krajšiu nemocnicu, než je bežné. Chcem, aby bola funkčná, a preto podporíme jej prevádzku. Celý projekt by som chcel mať dotiahnutejší a kvalitnejší, presne v intenciách BUBO. A preto tomu venujem viac energie. Chcem našich klientov pozitívne prekvapiť!“

Organizácia MAGNA už 17 rokov poskytuje zdravotnú, nutričnú a sociálnu starostlivosť pre deti a ich rodiny v Kambodži a vo svete. V čase humanitárnych kríz, konfliktov, epidémií, hladomoru a prírodných katastrof MAGNA vytvára zdravotnícke projekty zamerané na záchranu životov a zmierňovanie utrpenia tým, ktorí sú v núdzi. MAGNA tímy priamo v teréne deťom a ich rodinám zabezpečujú lekársku a materiálnu pomoc.

BUBO spolupracuje s organizáciou MAGNA už dlhé roky a tento rok sme spoluprácu pretavili do tohto unikátneho projektu pod zaštítou MUDr. Ľuboša Fellnera (riaditeľa BUBO), Martina Bandžáka (riaditeľa Magny) a Táni Pauhofovej, ktorá sa po návšteve Magny priamo v Kambodži rozhodla pomôcť.

Pomôcť môžete aj vy! Pri kúpe akéhokoľvek zájazdu s BUBO v roku 2019 môžete prispieť sumou 10 €. 

V prípade, že sa tento rok nechystáte s BUBO cestovať a chcete prispieť, alebo chcete prispieť vyššou sumou, môžete sumu poukázať na náš účet:
SK4475000000000502899343. V správe pre prijímateľa uveďte, prosím, heslo Magna. 
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na bubo@bubo.sk

Aktuálny stav účtu k 1. júnu: 64 790 eur. Ďakujeme.

BUBO HISTÓRIA

Pozrite si históriu slovenského cestovateľstva