Naživo: Polárna žiara a sviatky piva - Rady na cesty

Krajina ohňa a ľadu, zeleného machu a čiernej lávy je plná hučiacich vodopádov, driemajúcich sopiek, rozľahlých ľadovcov, vybuchujúcich gejzírov a neposlušných elfov, ktorí nepozorovane sledujú každý tvoj krok. My sme sa spojili s našim sprievodcom Miroslavom Škrabanom, ktorý sa práve nachádza spolu so skupinkou na Islande.