dotazník

Je BUBO firma pre mňa?


Ďakujeme za Váš záujem o prácu sprievodcu pre BUBO.

Naši sprievodcovia patria k najscestovanejším Slovákom a práca sprievodcu BUBO sa výrazne líši od úloh delegáta. 24 hodín denne, často viac než 200 dní v roku sa pohybujete v spoločnosti vzdelaných, zvedavých a náročných ľudí. Znalosť jazykov a poznanie sveta je pri uchádzaní sa o prácu výhodou. No ešte väčší dôraz kladieme na morálku, pokoru a všeobecnú inteligenciu.
Ak si trúfate, vyplňte nasledovný dotazník. Odoslané dotazníky čítame všetky, no vzhľadom na ich množstvo nie je v našich možnostiach na každý reagovať. Prosíme Vás o pochopenie, že kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov a vždy vyberáme z dotazníkov nie starších ako 1 rok.

. polia označené červenou bodkou sú povinné

Na túto emailovú adresu Vám zašleme po vyplnení dotazníka jeho kópiu. Zároveň tak budete mať istotu, že sme Váš dotazník dostali.

V ktorých krajinách sveta ste strávili viac ako dva týždne:

Máte skúsenosti so sprevádzaním klientov, kedy a kde:

Aké máte skúsenosti s organizovaním väčšej skupiny ľudí:

Aké máte skúsenosti s prácou v zahraničí, s inojazyčným prostredím:

Ako hodnotíte svoje jazykové znalosti (známkujte ako v škole, 1 - výborný, 5 - nedostatočný)

Angličtina
Nemčina
Španielčina
Arabčina
Portugalčina
Francúzština
Ruština
Iné jazyky

V prípade spolupráce, koľko a aké mesiace v roku ste schopný/ochotný sprevádzať? Aké kompromisy by ste museli robiť v terajšom zamestnaní, ak by ste chceli sprevádzať?

Ako hodnotíte svoju schopnosť viesť motorové vozidlo (známky od 1 do 5):

Tri Vaše najväčšie prednosti:

Tri Vaše najväčšie hobby:

Vašich 5 najväčších ciest: cestovali ste na vlastnú päsť? S CK? S akou CK?

Máte preukaz sprievodcu?

Akú máte predstavu o odmene za prácu sprievodcu?

Aké sú Vaše plány na najbližších 5 rokov?

Ako hodnotíte svoj záujem o (známkujte ako v škole):

História:
Politické dianie vo svete:
Architektúra:
Cestovanie:
Príroda:
Umenie:
Šport:

Ako hodnotíte svoj záujem o dovolenku v dvojici (známkujte ako v škole):

V pohodlnom 5***** hoteli na geniálnej pláži s pár výletmi do vnútrozemia
Pri každodennom presune po krajine s cieľom čo najviac vidieť
V prechode hrebeňom Tatier s ruksakom na chrbte
V stanoch niekde v opustenej prírode Kaukazu

Napíšte prosím 3 okruhy konkrétnych tém, o ktorých by ste mohli bez prípravy zaujímavo rozprávať pred ľuďmi:

Vedeli by ste o týchto témach hovoriť bez problémov aj v cudzom jazyku. Ak áno, v akom?

Ako ste sa dozvedeli o BUBO?

Prečo sa zaujímate o prácu sprievodcu práve pre BUBO?

Aký hlavný rozdiel, ak vôbec, vidíte medzi BUBO a inými CK na Slovensku?

Vedeli by ste vymenovať CK na Slovensku, alebo v zahraničí s podobným produktom?

Ktoré 3 zájazdy, keby ste si mohli voľne vybrať, máte záujem sprevádzať?

Už ste cestovali s BUBO? Kam a kedy?

Aká je Vaša predstava o typickom klientovi BUBO?

Vaša fotografia