Budhizmus pre začiatočníkov

Budhizmus pre začiatočníkov

Budhizmus je mnohými považovaný za náboženstvo, avšak je to viac filozofia o tom, ako správne žiť než náboženstvo. Pre korektnejšie pomenovanie v rámci oboch táborov môžeme budhizmus pomenovať prívlastkom nábožensko-filozofické. Budhizmus, ktorý vznikol na území dnešnej Indie pred viac ako 2 500 rokmi, má celosvetovo početné zastúpenie, ktoré sa odhaduje na úrovni 300-500 miliónov ľudí.

Cieľ budhizmu #

Najvyšším cieľom v budhizme je cesta k osvieteniu, ktorá sa dosahuje využívaním morálky, meditácie a múdrosti. Budhisti často meditujú, pretože veria, že to pomáha prebúdzať pravdu.

Pre predstavu o tom, o akú veľkú svetovú komunitu ide, to môžeme prirovnať k počtu obyvateľov žijúcich v Spojených štátoch amerických (cca 330 miliónov) spolu s Kanadou (cca 40 miliónov), čo predstavuje 370 000 000 obyvateľov.

Keď k týmto dvom krajinám pridáme ešte aj Mexiko (cca 130 miliónov), dostaneme ohromné číslo - takmer 500 000 000 budhistov po celom svete. Prvú priečku s najväčším počtom budhistov si drží Čína s takmer 250 miliónmi prívržencov, čo predstavuje necelých 20 % celkovej čínskej populácie.

Gigantická socha ležiaceho Budhu v thajskom Bangkoku.
Foto: Adam Záhorský — BUBO

Najdôležitejšia osoba budhizmu - Siddhártha Gautama #

Vráťme sa späť od čísel k podstate budhizmu a k jeho ideológii. História sa viaže až do polovice 6. storočia p.n.l., kedy žil na území dnešného Nepálu muž s vlastným menom Siddhártha Gautama - inak zvaný aj Budha. Siddhártha Gautama sa narodil okolo roku 563 p.n.l., i keď aj medzi samotnými historikmi sa tento dátum môže mierne odlišovať.

Narodil sa do bohatej kráľovskej rodiny, kde bol obklopený bohatstvom a mal prístup k tomu najlepšiemu vzdelaniu danej doby. Z obdobia jeho života sa nezachovali písomné dokumenty a väčšina informácií, ktorá je o ňom známa, pochádza z ústneho podania a neskoršieho záznamu do písomnej formy.

Zhrnuli sme pre vás to najdôležitejšie aj z iného náboženstva - kto sú hinduisti?

Veľká zmena v živote Siddhárthu nastala v jeho 29. roku života, dovtedy bol obklopený bohatstvom, vzdelaním a radosťou. Tento zlom nastal počas vychádzky mimo palác, kedy po prvý raz uvidel 4 úkazy: chorého, starého, mŕtveho a mnícha/askéta = alebo, inak povedané, aj kajúcnik (človek vedúci odriekavý život). Tieto úkazy ho presvedčili natoľko, že sa počas noci rozhodol opustiť palác a taktiež aj svojho syna Rahula a manželku Yaśodhara.

Rozhol sa pre život v jednoduchosti a vydal sa na cestu za osvietením, alebo aj inak známu pod pojmom nirvána. Jeho úsilie dosiahlo vrchol, až keď sa rozhodol usadiť a meditovať pod figovým stromom - dnes už známym aj ako posvätný strom Bódhi. Pôvodný posvätný strom sa v Indii už nezachoval, ale jeho výhonok bol darovaný Srí Lanke.

Tomuto daru sa do dnešného dňa darí a dostáva sa mu obrovskej úcty, dôležitosti a početnej návštevnosti. My v BUBO tento posvätný strom nesmieme vynechať a navštevujeme ho na zájazde Srí Lanka - rajská záhrada počas našej prehliadky v meste Anuradhapura.

3 fotografie

Posvätný strom Bódhi nachádzajúci sa na Srí Lanke v meste Anuradhapura

Cesta za osvietením a štyri vznešené pravdy #

Celá cesta za osvietením pod posvätným stromom trvala dlhé 3 dni odhodlania:

 1. deň sa mu v meditácii podarilo dosiahnuť to, že sa mu premietli všetky jeho predchádzajúce životy.
 2. deň meditácie sa mu vyobrazil kolobeh zrodenia, života a smrti.
 3. deň jeho osvietenie dosiahlo vrchol a pochopil štyri vznešené pravdy.

Budha sa nikdy nepokladal za boha alebo nadradeného človeka, bytosť. Skôr sa považoval za učiteľa a akéhosi usmerňovateľa pre ostatných, ktorým chcel ísť príkladom a učiť ich, ako správne žiť.

Štyri vznešené pravdy sú základ budhizmu. Ide o: #

 1. Existenciu utrpenia
 2. Existenciu príčiny utrpenia
 3. Možnosť ukončenia utrpenia
 4. Existenciu cesty vedúcej k zaniknutiu utrpenia alebo aj ušľachtilá osemdielna cesta zvaná aj Dharma

Vedeli ste, že?

 • Slovo “Budha” znamená v preklade “Ten, ktorý sa prebudil” ?
 • Budhistický mnísi sa riadia prísnym kódexom, ktorý zahŕňa aj celibát?
 • Podľa budhistického kalendára je už rok 2566 (platí k 2013). V budhistickom kalendári je počiatok od Budhovho osvietenia.
 • Aj budhisti majú svoje posvätné knihy. Medzi najvýznamnejšie patria Tipitaka, Sútry a Kniha mŕtvych.

Socha ležiaceho Budhu v jaskynných chrámoch v Dambulle.
Foto: Michal Čičmanec — BUBO

Budhizmus, tak ako aj všetko okolo nás, sa neustále vyvíja a vytvárajú sa nové odvetvia tejto filozofie, avšak po smrti Budhu boli základné dve odvetvia, ku ktorým pribudla v 6. storočí n.l. tretie:

 • Thereváda alebo škola starších je zameraná viac na mníchov, ktorí celý svoj život zasvätili budhizmu a dosiahnutiu osvietenia v kláštore. Tento smer je najviac rozšírený na: 
 • Mahayana, tzv. veľká loď umožňuje dosiahnutie cieľa osvietenia aj laikom, teda nie iba mníchom. Smer Mahayana sa najčastejšie vyskytuje v týchto krajinách:
  • Čína, Japonsko, Taiwan, Južná Kórea, Singapur a Vietnam.
 • Vajrayana (Vadžrajána) patrí medzi najmladšie a jej rozvoj sa začal až v 6. storočí n.l. Filozoficky sa len mierne odlišuje od Mahayana, ale prax býva odlišná. Pred začatím tohto odvetvia je nevyhnutné poznať a chápať Thereváda a Mahayana filozofie, ktoré tvoria jej základ. Krajiny s najvyšším výskytom sú:

Pre plné pochopenie budhizmu je dôležité poznať aj rozšírené vetvy, medzi ktoré patrí budhizmus: Zen, Čistá Zem, Tendai, Ničirenová škola, Šingon (Škola pravých slov).

Čo predstavuje Budhovo učenie? #

Budhovo učenie je známe a vyjadruje ho slovíčko “Dharma”, ktoré ste už možno počuli, ale nevedeli ste čo znamená. Slovíčko Dharma je odvodené zo Sanskrtského slovného koreňa dhri, čo vo voľnom preklad znamená spôsob žitia.

Siddhártha učil, že múdrosť, láskavosť, trpezlivosť, štedrosť a súcit sú dôležité cnosti. Každé učenie alebo náboženstvo má svoje pravidlá, ktorými by sa komunita vyznávajúca rovnaké hodnoty mala riadiť a dodržiavať ich.

Cieľom budhizmu je vyslobodiť sa z kolobehu reinkarnácií, znovuzrodenia sa a o dosiahnutí nirvány, teda osvietenia. Budhisti veria, že po dosiahnutí nirvány existuje konečný stav, kedy príde oslobodenie od utrpenia, zaslepenosti a nenávisti.

Dôležité upozornenie!!!

Väčšina z nás si na svojich cestách fotí to, čo nás zaujme alebo sa nám zapáči a práve v tomto okamihu si treba dávať pozor. Socha Budhu je pre budhistov nesmierne vážená a ctená, a tak si NIKDY neurobte fotku, kedy ste k Budhovi otočení chrbtom. Domáci to berú ako urážku a neúctu, a to nikto z nás určite nechce docieliť. Ak si predsa len chcete urobiť fotku, vždy sa nájde nejaký kompromis. Otočte sa o 90 stupňov (bokom) a telo natočte smerom k objektívu. 

V BUBO pri lovení zážitkov vždy rešpektujeme miestne zvyklosti a pomery a vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vieme ľudí vždy usmerniť, čo sa patrí a, naopak, čo nie je vhodné. Často sa môžete stretnúť aj s tým, že fotku Budhu si môžete spraviť, ale niekedy uvidíte upozornenie, že fotky s osobami sú zakázané.

Osemdielna cesta pri dosahovaní budhistických cieľov #

Cesta, ktorú som už niekoľkokrát spomínal, je dôležitou súčasťou pri dosahovaní budhistických cieľov. Budha učil svojich nasledovníkov, že koniec utrpenia, ako je popísaný v štyroch vznešených pravdách, možno dosiahnuť nasledovaním osemdielnej cesty. Táto cesta učí nasledujúce ideály etického správania, mentálnej disciplíny a dosahovania múdrosti:

 • Správne pochopenie 
 • Správna myšlienka
 • Správna reč
 • Správna akcia
 • Správne živobytie
 • Správne úsilie
 • Správna všímavosť
 • Správna koncentrácia

Päť budhistických prikázaní: #

 1. Nezabiješ, čo zahŕňa akúkoľvek živú bytosť aj zvieratá. Aj z tohto dôvodu sa väčšina budhistov rozhodne pre vegetariánstvo.
 2. Zdržať sa brania toho, čo nie je dané, nekradnúť.
 3. Zdržať sa zneužívania zmyslov alebo, inak povedané, nemať veľa zmyslových pôžitkov. K tomuto prikázaniu môžeme zahrnúť nepáchať cudzoložstvo a nepozerať sa na ľudí žiadostivým spôsobom.
 4. Zdržať sa zlých rečí, neohovárať iných.
 5. Zdržať sa omamných látok, ktoré zatemňujú myseľ ako drogy a alkohol.

Ako som už vyššie spomínal, budhizmus sa teší početnému zastúpeniu po celej našej planéte, a preto si zaslúži pozornosť aj nás ostatných. Tí, ktorí čítate tento článok, mi iste dáte za pravdu, že spoznávať nové kultúry a rozširovať si svoje obzory má svoje čaro a je to prudko návykové.

Verím, že ste si utvorili predstavu, ako budhizmus funguje a pri najbližšej návšteve krajiny, kde sa táto filozofia nachádza, vám budú tieto informácie prínosom.  

Michal Čičmanec

Michal Čičmanec

Michal Čičmanec

Študoval financie v Brne a po škole za zamestnal v bankovom sektore. Rýchlo pochopil, že extrovert ako on má miesto niekde inde. V teréne pri lovení zážitkov. Prácu v BUBO si užíva naplno a pre klientov sa snaží urobiť vždy maximum s dobrou náladou a úsmevom na tvári. Rád šoféruje a aj preto ho často stretnete na zájazdoch v USA, Kanade, alebo Afrike. Cestovanie je pre Michala najlepší prostriedok vzdelávania. V detstve už prešiel celú Európu a neskôr pobýval v Ázii a Severnej Amerike.

Obľúbený zájazd z BUBO katalógu

Kanada - západ

Zo zájazdu: India, Nepál

Michal Čičmanec

Posledná úprava článku | Prečítané: 3036

Mohlo by Vás zaujímať

Zvieratá Srí Lanky Prémiový blog

Prémiový blog Zvieratá Srí Lanky

Srí Lanka je ostrovná tropická krajina s bohatou vegetáciou, plná vodných nádrží, rezervoárov, priehrad, kanálov a riek, obklopená Indickým oceánom…

Martin Ferenčík 25 min. čítania
Negustiózne! Vybrali sme najhoršie bizarné jedlá sveta Prémiový blog

Prémiový blog Negustiózne! Vybrali sme najhoršie bizarné jedlá sveta

My ľudia sme veľmi rozdielni. To, čo niekto považuje za pochúťku, napríklad kaviár či žabacie stehienka, iný nevie vložiť do úst. No jedlá, ktoré…

Ľuboš Fellner 9 min. čítania
Polonnaruwa - mesto kultúrneho trojuholníka Polonnaruwa

Polonnaruwa Polonnaruwa - mesto kultúrneho trojuholníka

Polonnaruwa je nádherným historickým mestom, ktoré sa nachádza v strednej časti Srí Lanky a tvorí jeden z vrcholov kultúrneho trojuholníka ostrova.…

Robert Taraba 16 min. čítania
Vodopády. Ktoré sú tie naj? Prémiový blog

Prémiový blog Vodopády. Ktoré sú tie naj?

Vodopád. Hrmiaca voda, ktorá vás zamočí na stovky metrov. Neuveriteľný zážitok, ktorý sa v anketách našich klientov často dostáva na prvé miesto.…

Ľuboš Fellner 15 min. čítania
Výšková choroba a aklimatizácia Prémiový blog

Prémiový blog Výšková choroba a aklimatizácia

Prekvapujúco to nie je nedostatok fyzickej pripravenosti, ale výšková choroba, ktorá zabráni ľudom dostať sa na vrchol Mont Blancu, Kilimandžára,…

Ľuboš Fellner 35 min. čítania
Himaláje – rady na cestu do najkrajších hôr sveta Prémiový blog

Prémiový blog Himaláje – rady na cestu do najkrajších hôr sveta

Hima – sneh a alaya domov - dve slová označujúce najvyššie pohorie sveta sa stali globálnym synonymom majestátnosti. Ako ich vnímajú ľudia, ktorí…

Blogov

Odporúčame tieto zájazdy

K

Ázia  

Srí Lanka, Maldivy


náročnosť

12 dní

Trvanie

3711 4123€
K

Ázia  

Vietnam, Kambodža


náročnosť

16 dní

Trvanie

3675 4594€
E

Ázia  

Tibet, Nepál, India, Čína


náročnosť

26 dní

Trvanie

4158 5940€
K

Ázia  

Vietnam, Kambodža


náročnosť

16 dní

Trvanie

3700 4353€

Získajte prístup
k exkluzívnym ponukám
a informáciám.