Nejednotné náboženstvo, mnoho tradícií. Kto sú hinduisti?

Nejednotné náboženstvo, mnoho tradícií. Kto sú hinduisti?

Na Zemi žije viac než jedna miliarda hinduistov, čo predstavuje vyše 15 % svetovej populácie. India tento rok predbehne Čínu a stane sa najľudnatejšou krajinou sveta. Kto sú hinduisti a ako možno pochopiť túto na prvý pohľad vzdialenú kultúru?

Jedno z najväčších a najstarších náboženstiev sveta a predsa o ňom vieme tak málo. V západnej kultúre poznáme len veľmi obmedzené časti hinduizmu, ktoré mnohí neklasifikujú ako náboženstvo, ale ako tradíciu a prístup k životu.

Hinduizmus predstavuje celoživotné učenie, múdro tisíce rokov staré. K tomuto učeniu nemajú prístup ani všetci Indovia, hinduisti však majú veľkú úctu a neustálu snahu o dosiahnutí tohto učenia.

V Indii pri rieke Ganga.
Foto: Samuel Kĺč — BUBO

Bližšie k hinduizmu #

Hinduistom je každý, kto sa ním označuje, a sami Indovia vravia, že je to veľmi ťažko uchopiteľné náboženstvo. Pojem hinduizmus použili po prvý raz anglickí kolonizátori ako pojem, ktorým označovali nasledovateľov troch božstiev v Indii – Brahmu, Višnu a Šivu. Ide o pojem prebratý z perzštiny. V samotnej kolíske hinduizmu, Indii, používali označenie "sanátanadharma", čo znamená "večná dharma, večný poriadok“.

U hinduistov nie je až taká dôležitá doktrína samotného náboženstva ako tradícia. Prakticky neexistuje jednotné náboženstvo, ale mnoho rôznych tradiícií a prepojených, viac či menej podobných učení v jednotlivých regiónoch. Šrúty, texty sa vyše 1500 rokov odovzdávali len ústnou tradíciou z učiteľa na žiaka. V preklade znamenajú šrúty "to počuté" a existujú k nim tisíce vysvetlení, ktoré si môže hinduista vybrať - podľa toho, čo mu dáva zmysel a v akej tradícii je vychovávaný vrámci svojej rodiny či regiónu.

Podstata hinduizmu #

Hlavným cieľom hinduistov je mókša, osvietenie. Je to úplné oslobodenie sa od hmotnej existencie a cyklu narodenia sa a smrti – sansáry. Sú dve podmienky, skrz ktoré možno docieliť mókšu, osvietenie – vairágja – vzdialenie sa od sveta (samota) a joga (vedomý a zjednotený život skrz posilňovanie ducha a tela). K poznaniu nás môžu doviesť rôzne druhy jogy, pričom jedna z najznámejších a najkomplexnejších je rádža joga – kráľovská joga. Túto poznáme aj my a je komplexným spojením rôznych jog – má osem častí ásh (osem) táng.

Vo svete panuje tendencia zjednodušovať ostatné kultúry a skreslovať pohľad na ne v snahe o ich pochopenie. Keď Západ hodnotí východné kultúry a dáva ich do ”škatuliek“, nazývame to orientalizmus. Naopak, pohľad Východu na Západ sa nazýva occidentalizmus. Pre predstavu, ak by sme sa Indiu snažili pochopiť iba cez hinduizmus alebo kasty, je to podobné, akoby sa Ind snažil pochopiť Slováka len cez štúdium Biblie.

Preto je dôležité cestovať, pýtať sa otázky, diskutovať, čítať si, študovať kontext a nielen oddelené vytrhnuté javy, mať otvorenú myseľ a netrúfať si tvoriť prílišné závery - čo je presne filozofia BUBO, spoznávať z prvej ruky a do hĺbky. V Európe, resp. na Západe, je tendencia vytrhnúť nejaký jav a praktizovať ho bez kontextu. Dobrý príkladom je joga, ktorú u nás poznáme pod fyzickým cvičením, pričom ide o neskutočne komplexný a celostný prístup k životu.

Čo je joga?

 1. jama – ovládanie seba samého (nezraňovanie iných a nezabíjanie zvierat, pravdivosť, nekradnutie iných či prírody, zdržanlivosť, skromnosť a pokora);
 2. nijama – náboženstvo – duchovná čistota, spokojnosť, sebakázeň, štúdium spisov, oddanosť bohu;
 3. ásana – to, čo poznáme my z jogy – zaujatie polôh, v ktorých je môjmu telu dobre (nie fitnes);
 4. pránajáma – dychové cvičenia – prvý človek o ktorom vieme, že spísal učenie vedomého dýchania (vtedajší Wim Hof), bol Patandžali;
 5. pratjahára – vôľa, schopnosť ovládať svoje vášne, zmysly;
 6. dhárana – koncentrácia mysle;
 7. dihjana – meditácia;
 8. samádhi – osvietenie, dosiahnutie vyššieho vedomia, zjednotenie s vesmírom a vyšším ja, dosiahnutie večného mieru a lásky.

4 fotografie

Autentická India

Podľa hinduistickej teológie sú v živote najdôležitejšie štyri princípy:

 • hojnosť v duchovnom svete, poslanie – Dharma;
 • hojnosť v materiálnom svete – Artha;
 • pôžitok, vášeň – Káma;
 • mókša – oslobodenie sa z cyklu znovozrodení a smrti.

  V BUBO vám predstavíme Indiu do hĺbky.
  Foto: Ľuboš Fellner — BUBO

  Známa kniha lásky, kámasútra je návodom, ako rozvíjať práve Kámu. Pozostáva zo 7 častí, ktoré sa zaoberajú nasledovnými témami:

  1. Hlavné ciele hinduistického života, prakticky “ako žiť dobrý život”.
  2. Najznámejšia časť Kámasútry pojednáva o 64 aktoch lásky od bozkávania cez dotyky po komplikované sexuálne pozície.
  3. Ako si vybrať manželku s ohľadom na astrológiu, kompatibilitu znamení a kastový systém.
  4. Práva a povinnosti manželky voči mužovi.
  5. Prehlbovanie vzťahov s rodinou a priateľmi.
  6. Ako si pomocou kurtizán môže muž vybudovať sexuálne sebavedomie pred uzavretím manželstva, ako uspokojiť ženu a ako byť dobrou kurtizánou.
  7. Sexuálne legendy, praktiky, napr. využívanie olejov, masážne techniky a prípadné problémy v partnerskom vzťahu či sexuálnom živote.

  Rituály, rituály, rituály... #

  Rituály – u nás v súčasnosti sprevádzajú napríklad narodenie, svadbu a smrť a tradície ako Vianoce či Veľkú noc. V prostredí Indie je takýchto rituálov mnoho, omnoho viac. Viažu sa k rôznym mílnikom v živote človeka, kalendárnemu roku, ročným obdobiam a rôznym javom, ktoré majú v živote hinduistov význam – rodine, zvieratám, riekam…

  Samotné rituály sa tu viažu na astrológiu a bohov, ktorých je v hinduizme niekoľko stoviek. V hinduizme je rituálny svet zodpovedný za to, že vesmír funguje tak, ako má. Rituálny život a silnú duchovnú atmosféru tu možno cítiť všade  – pri rituáloch smrti na riekach, otváraní a zatváraní Gangy, všadeprítomných obetných kvetoch a kvetinových vencoch, speve v uliciach, sprievodoch.

  Ľudia po celom svete majú potrebu štrukturovať čas a svet okolo seba a kým v západných kultúrach ho štrukturujeme systémom či byrokraciou, v Indii predstavujú tento poriadok opakujúce sa rituály.

  3 fotografie

  Tihar

  Pri mojej poslednej návšteve Nepálu a Indie sme mali možnosť zažiť jeden z najvýznamnejších sviatkov - Tihar (v Nepále a na severe Indie), ktorý je obdobou indického Diwali – sviatku svetiel. Bol to jeden ohromný zážitok, ktoré my v BUBO lovíme už roky. Tihar sa oslavuje v rôznych komunitácha regónoch rôzne. Má 5 dní:

  1. deň sa oslavujú vrany a havrany, niekde aj holuby, ako poslovia smrti. Celoročne majú veľa práce, preto by mali v tento deň oddychovať. Je dôležité, aby boli posvätení, inak môžu byť poslami zlých správ a nešťastia;
  2. deň sa nazýva Kukur Tihar a hinduisti oslavujú psy ako priateľov a strážcov človeka a podľa indického eposu Mahabharáta, strážcov brán do pekla. Dáva sa im na čelo červená bodka (tilak) a vešajú sa im okolo krku vence z aksamietníc, ktoré sa tu využívajú pri rôznych ďalších rituáloch a môžete ich celoročne kúpiť takmer všade;
  3. deň sa oslavujú kravy a bohyňa hojnosti Laxmi. Krava, ako zdroj mlieka, masla, hnoja (využívaného stovky rokov ako palivo a stavebný materiál), má v indickej spoločnosti kľúčovú úlohu. Pre hinduistov je krava posvätná, konzumácia jej mäsa je tabu a v tento deň sa jej preukazuje nadštandardná úcta. Miestni kravám maľujú tilak na čelo a opäť ich zdobia rituálnymi kvetinovými vencami. Ľudia v tento deň vstávajú skoro ráno aby upratali svoje obydlia a rozsvietili svoje príbitky, ulice, strechy, aby zaujali bohyňu hojnosti Laxmi. Prechádzky po Kathmandú nikdy neboli čarovnejšie :) 
  4. deň niektorí oslavujú byvola ako pomáhajúce ťažné zviera v poľnohospodárstve. Iní – Newari, oslavujú Nový rok a vlastnú dušu, ktorá vstupuje do nového roka;
  5. piaty deň Tiharu sa vzdáva úcta súrodeneckému vzťahu. Bratia dajú sestrám tilak, červenú bodku na čelo, tie im za to darujú tradičnú cukrovinku či ovocie. Naopak, sestry dávajú bratom na čelo špecifický farebný tilak, za ktorý im bratia oplácajú peniazmi.

  Boh, bohovia a bohyne #

  Podľa hinduistov viera v mnoho bohov a bôžikov nevylučuje vieru v jedného hlavného Boha, ktorý je svoriteľom všetkého a nachádza sa v každej živej duši. Všade v Indii nájdete chrámy a chrámiky, ktoré sú často zasvätené tisíckam viac či menej známym bohom a bohyniam. Hinduizmus je veľmi tolerantné náboženstvo – hinduisti veria, že všetci ľudia na svete a všetky náboženstvá majú jedného Boha.

  Náboženstvo vnímajú ako diamant, akým svetlom ho nakloníte, takou plôškou svieti, ale je len jeden pre všetkých. Počas roka sa takmer každodenne odohrávajú v Indii slávnosti – “puja”, ktoré sú často venované aj jednotlivým bohom a bôžikom.

  Mohli by vás tiež zaujímať blogy z Indie:

  Chudobná India? #

  Médiá Indiu často vykreslujú chudobne. Odborníci odhadujú, že približne 20 % obyvateľov Indie žije pod úrovňou chudby. Bola však india vždy chudobná? India patrila medzi 15. a 17. storočím medzi najbohatšie krajiny sveta a za vlády moslimských Mugalovcov vlastnila približne 35 % svetového bohatstva.

  V 18. až 20. storočí však Indiu, ako mnohé iné krajiny, začali okupovať Briti (Britský raj). V tomto období India trpela obrovskými hladomormi a chorobami a nadvláda Britov krajinu zdevastovala. Nejde o jediný, ale podstatný dôvod obrovskej chudoby v Indii. Pri návšteve tohto obrovského subkontinentu je dôležité uvedomiť si, že život v rôznych častiach Indie sa líši, podobne ako v rôznych častiach Európy. 

  Balgamore - zažijete tretie najväčšie mesto Indie.
  Foto: Archív — BUBO

  Má rôzne časti, a tak, ako aj na Slovensku žijú inak ľudia v Novej Sedlici, tak žijú inak v Ružomberku a inak v Bratislave. Bolo by veľmi obmedzené na základe Ružomberku hodnotiť celú krajinu. Na našich zájazdoch do Indie navštevujeme rôzne časti krajiny a máme možnosť zažiť jej rôzne tváre. India, to sú aj špičkové výskumné centrá, technologická veľmoc, tolerantná spoločnosť a metropolitný život.

  Všetky tváre Indie, vrátane tých najbohatších a najluxusnejších oblastí s prekvapivo kvalitným ubytovaním a službami, vám vieme ukázať na našich zájazdoch ako najväčší predajca Indie na Slovensku.

  Viktória Kállayová

  Viktória Kállayová

  Viktória Kállayová

  Viktória je zvedavý človek s vášňou pre poznanie rozmanitosti sveta. Na okolitý svet nazerá s vďakou, že sa narodila na túto fascinujúcu planétu práve v tomto čase, kedy ju môžme takmer bezmedzne objavovať. Miluje pohyb, čas v prírode a hĺbavé rozhovory s klientmi pri dobrom jedle. V medziľudských vzťahoch vyznáva vzájomnú úctu, rovnocennosť, humor a láskavosť. Cestovanie vníma ako príležitosť pre poznanie nás samých a toho, ako chceme žiť. Štúdium sociálnej antropológie v nej prehĺbilo vášeň pre poznanie rozmanitosti kultúr a spôsobov života, ktorú s vami bude rada zdieľať.

  Obľúbený zájazd z BUBO katalógu

  Mexiko veľký okruh

  Zo zájazdu:

  Viktória Kállayová

  Posledná úprava článku | Prečítané: 1281

  Mohlo by Vás zaujímať

  Najnebezpečnejšie zviera sveta Prémiový blog

  Prémiový blog Najnebezpečnejšie zviera sveta

  Lev, tiger, žralok, byvol, hroch? Nie! Je to komár a všetci naši sprievodcovia v Afrike tento vtip poznajú. No pri toľkých mŕtvych - ročne je to…

  Ľuboš Fellner 17 min. čítania
  Veľká päťka alebo 24 zvierat pre rok 2024 Prémiový blog

  Prémiový blog Veľká päťka alebo 24 zvierat pre rok 2024

  Naša planéta je úžasným miestom, kde ešte stále môžete natrafiť na autentickú divokú prírodu aj s jej obyvateľmi - fascinujúcimi divými zvieratami…

  Martin Karniš 48 min. čítania
  Najkrvavejšie festivaly a rituály Prémiový blog

  Prémiový blog Najkrvavejšie festivaly a rituály

  Pozor! Tento blog obsahuje množstvo násilných scén a krvi. Ak máte slabší žalúdok a nechcete vnímať inakosť kultúr, prosím, nečítajte dalej. Ak vás…

  Ľuboš Fellner 24 min. čítania
  Výšková choroba a aklimatizácia Prémiový blog

  Prémiový blog Výšková choroba a aklimatizácia

  Prekvapujúco to nie je nedostatok fyzickej pripravenosti, ale výšková choroba, ktorá zabráni ľudom dostať sa na vrchol Mont Blancu, Kilimandžára,…

  Ľuboš Fellner 35 min. čítania
  Dillí - chaos kultúr a náboženstiev Dillí

  Dillí Dillí - chaos kultúr a náboženstiev

  Dillí nemôžete definovať iba niekoľkými slovami. Mesto je na to príliš dynamické. Je to bohatá história nasýtená starými príbehmi, ktoré sa…

  Ján Zachar 26 min. čítania
  Kathmandu Valley – Údolie bohov Káthmandu Valley

  Káthmandu Valley Kathmandu Valley – Údolie bohov

  Káthmandu často ľudia berú ako horské mesto. Opak je ale pravdou. Hlavné mesto Nepálu totižto neleží priamo medzi štítmi Himalájí, ale v…

  Blogov

  Odporúčame tieto zájazdy

  K

  Ázia  

  Bhután, Nepál, India


  náročnosť

  17 dní

  Trvanie

  8188
  K

  Ázia  

  India


  náročnosť

  17 dní

  Trvanie

  5244
  E

  Ázia  

  India


  náročnosť

  16 dní

  Trvanie

  3113 4265€
  E

  Ázia  

  Tibet, Nepál, India, Čína


  náročnosť

  26 dní

  Trvanie

  4158 5940€

  Získajte prístup
  k exkluzívnym ponukám
  a informáciám.