Potrebný pas a víza

Podmienky pre vstup do krajiny

Na vstup do Nigeru cestujúci s pasmi Slovenskej a Českej republiky potrebujú platný pas a víza.

K žiadosti o víza budete potrebovať nasledovné:

  • platný cestovný pas minimálne 6 mesiacov od návratu z Nigeru
  • 2x vyplnený formulár žiadosti - stiahnete tu
  • 2x fotografia pasového formátu, každá prilepená na jednu kópiu žiadosti
  • potvrdenie z banky o uskutočnemom prevode poplatku za žiadosť (aktuálnu sumu a bankový účet nájdete na stránke ambasády)

Víza sa udeľujú na jeden vstup (30 dní) alebo viacnásobný vstup (3 mesiace).

Deti do 6 rokov za žiadosť o víza neplatia.

Všetky dokumenty doručte na ambasádu v Berlíne na adrese: Machnower Str. 24. Žiadosť je možné poslať aj poštou alebo kuriérom. Pokiaľ si nepôjdete pas vyzdvihnúť, zabezpečte si na vlastné náklady aj kuriéra späť.

TIP BUBO: V pase majte voľné 2 strany (dvojstrana), pokiaľ cestujete aj do susedných krajín, počítajte s dvojstranou pre každú krajinu.

Upozorňujeme, že každá neplnoletá osoba cestujúca do zahraničia sama alebo iba s jedným rodičom potrebuje mať od druhého rodiča notársky overené potvrdenie o povolení cestovať v anglickom jazyku. Tak isto je tento dokument potrebný v prípade, ak má rodič iné priezvisko ako dieťa.

← Cestovné doklady a víza (zoznam krajín)

  • Voľný vstup
  • Potrebný pas
  • Potrebný pas a víza

Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza

Predaj sa začína o

- dní - hod -min -sek

CESTOVATEĽSKÉ NOVINY

ZISTIŤ VIAC