Potrebný pas

Podmienky pre vstup do krajiny

Pri ceste do Izraelu potrebujete platný cestovný pas. Ten musí byť platný ešte minimálne 6 mesiacov po návrate z krajiny a odporúčame vám, aby ste mali minimálne jednu voľnú dvojstránku, prípadne radšej tri voľné strany.

Vízová povinnosť s Izraelom sa v roku 1997 zrušila a dnes dostanete do pasu len vstupný "entry" papierik, prípadne vstupnú pečiatku. Táto vás oprávňuje na to, aby ste v krajine mohli stráviť 90 dní. Ak potrebujete byť v Izraeli dlhšie, potrebujete si dopredu vybaviť vízum.

UPOZORNENIE: Ak má Vaš pas pečiatky z rôznych arabských krajín alebo Iránu, Afganistanu či Pakistanu, pripravte sa na to, že sa pred odletom do Tel Avivu, či po prílete do Tel Avivu na obsah vašich ciest môže niekto vypytovať. Otázky prečo ste danú krajinu navštívili, za kým ste tam išli, či ste tam niečo niesli alebo odniesli a koľko ste tam strávili času sú jednými z mnohých. Ak takéto pečiatky u seba máte, problém to nie je a do krajiny vás vpustia, len myslite na to, že sa otázkam nevyhnete a tak sa a to pripravte z časového hľadiska. Podobnú kontrolu zažijete aj na pozemných prechodoch. Ak máte čistý pas bez stopy návštevy moslimských krajín, nikto sa na nič pýtať nebude.

Ak predsa len potrebujete vízum, môžete si ho vybaviť na izraelskej ambasáde v Bratislave. Stránkové dni ambasády sú pondelok - piatok a príjem dokumentov prebieha len medzi 9:00 – 12:00.

Veľvyslanectvo Izraelskej ambasády (Slávičie údolie 106)
telefónne číslo: +421 2 682 98 500
mail: cao-sec@bratislava.mfa.gov.il
web: Izraelská ambasáda v Bratislave

Ak sa rozhodnete víza riešiť cez ambasádu, budete potrebovať niekoľko dokumentov:

- Predloženie cestovných dokumentov platných minimálne o šesť mesiacov presahujúce pobyt v Izraeli.
- Vyplnená a podpísaná žiadosť o vízum umožňujúce vstup do Izraela
- Fotokópia cestovného dokumentu žiadateľa
- Doklad o dostatočných finančných prostriedkoch žiadateľa určených pre návštevu Izraela.
- Objednávka spiatočnej letenky do/z Izraela.
- Dve pasové fotografie
- Zaplatenie poplatku (otvorit tabulku poplatkov)

Aké rôzne druhy víz si viete na ambasáde vybaviť: Informácie nájdete tu

Najdôležitejšie strany pasu (dvojstrana s fotografiou) si okopírujte a uschovajte na inom mieste ako pas. Nikdy totiž neviete, kedy sa vám môže hodiť. 

Upozorňujeme, že každá neplnoletá osoba cestujúca do zahraničia sama alebo iba s jedným rodičom potrebuje mať od druhého rodiča notársky overené potvrdenie v anglickom jazyku o povolení cestovať. Tak isto je tento dokument potrebný v prípade, ak má rodič iné priezvisko ako dieťa.

  • Voľný vstup
  • Potrebný pas
  • Potrebný pas a víza

Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza

Cestuj vďaka čítaniu

Čítajte, rozširujte si obzor a zbierajte pri tom zľavové kódy na cesty s BUBO.