Voľný vstup

Podmienky pre vstup do krajiny

Na dovolenku v Írsku je potrebný platný občiansky preukaz alebo cestovný pas SR/ČR. Minimálna dĺžka platnosti občianskeho preukazu alebo cestovného pasu sa nevyžaduje. Dôležité je, aby jeden z uvedených dokladov bol platný v čase vstupu a výstupu z územia Írskej republiky. Írske orgány odmietnu vstup na územie štátu, pokiaľ sa cestujúci nepreukáže platným cestovným dokladom.

Slovenskí ani českí občania nepotrebujú víza do Írska či Veľkej Británie. Ak ste cudzí štátny príslušník, overte si či vaša domovská krajina nemá vízovú povinnosť.

Najdôležitejšie strany cestovného dokladu si okopírujte a uschovajte na inom mieste ako pas či OP. Nikdy totiž neviete, kedy sa vám môže hodiť. Hlavná zásada je, že môžete stratiť čokoľvek, len nie cestovný doklad!

Upozorňujeme, že každá neplnoletá osoba cestujúca do zahraničia sama alebo iba s jedným rodičom potrebuje mať od druhého rodiča notársky overené potvrdenie v anglickom jazyku o povolení cestovať. Takisto je tento dokument potrebný v prípade, ak má rodič iné priezvisko ako dieťa.

Ak cestujete s maloletou osobou, ktorá má iné priezvisko, resp. nie je vaše dieťa:

Predložte dôkaz, že ste rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (originál, resp. osvedčenú kópiu):

  • rodný list dieťaťa, osvedčenie o  osvojení alebo doklady o opatrovníctve, ktoré preukazujú váš vzťah k dieťaťu
  • rodný list, resp. sobášny list, alebo právoplatný rozsudok o rozvode, ak ste rodičom dieťaťa, ale máte iné priezvisko ako dieťa

Dôkaz o súhlase rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa na sprevádzanie:

  • podpísaný list/splnomocnenie od rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý dal súhlas na cestu s vami, v ktorom sú uvedené aj jeho kontaktné údaje
  • kópia dokumentu identifikujúceho rodiča/poručníka, napr. kópia dátovej strany pasu s fotkou alebo občianskeho preukazu
  • dôkaz o vzťahu rodiča/opatrovníka k dieťaťu, napr. kópia rodného listu, dokladu o osvojení, resp. opatrovníctve

← Cestovné doklady a víza (zoznam krajín)

K

Európa  

Veľká Británia, Írsko


náročnosť

8 dní

Trvanie

1932 2760€
Dublin - metropola piva, whiskey a írskej kultúry Dublin

Dublin Dublin - metropola piva, whiskey a írskej kultúry

Národný deň Írskej kávy, jednej z najlepších vo svete, sa oslavuje (nielen) po celom Dubline 25. januára. Ide o okúzľujúce, históriou bohato…

Diana Vozárová 15 min. čítania
  • Voľný vstup
  • Potrebný pas
  • Potrebný pas a víza

Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza

Akcia sa končí o

- dní - hod -min -sek

CESTOVATEĽSKÉ NOVINY

ZISTIŤ VIAC