Voľný vstup

Podmienky pre vstup do krajiny

Na cestu do Maďarska je potrebný občiansky preukaz alebo cestovný pas SR/ČR. Občania SR môžu vstupovať na územie Maďarska ako turisti najviac na po dobu 90 dní.

Nevyžaduje sa žiadna ďalšia doba platnosti dokladu po opustení územia Maďarska. V prípade, že Slováci tranzitujú cez Maďarsko do ďalších krajín, je nutné, aby mali doklad (pas alebo občiansky preukaz) platný aspoň takú dobu akú vyžadujú predpisy ďalších navštívených krajín.

Ak ste cudzí štátny príslušník, overte si či Vaša domovská krajina nemá vízovú povinnosť s Maďarskom.

TIP BUBO - Odporúčame skontrolovať platnosť cestovného pasu, prípadne občianskeho preukazu. Odporúčame mať pri sebe Európsky preukaz zdravotného poistenca. Odporúčame mať komerčné pripoistenie na cestu do zahraničia.

Upozorňujeme, že každá neplnoletá osoba cestujúca do zahraničia sama alebo iba s jedným rodičom potrebuje mať od druhého rodiča notársky overené potvrdenie o povolení cestovať v anglickom jazyku. Tak isto je tento dokument potrebný v prípade, ak má rodič iné priezvisko ako dieťa. V prípade ďalších otázok sa informujte u nás v kancelárií alebo na bubo@bubo.sk. Toto potvrdenie si zoberte so sebou na cestu.

Deti do 15 rokov môžu vstupovať na územie Maďarska s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom. Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúčame mať  splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom /zástupcami v maďarskom alebo anglickom jazyku overené notárom.   

Upozornenie: V prípade, že Slovák pokračuje v ceste do tretej krajiny a na hranici zistí neplatnosť alebo absenciu potrebného dokladu musí sa vrátiť na Slovensko a zabezpečiť si platný doklad. Ak zistí stratu alebo odcudzenie dokladu v Maďarsku je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na polícii v obvode, kde ku strate došlo, a s dokladom od maďarskej polície sa vrátiť do 48 hodín na Slovensko. Nie je potrebné kontaktovať Konzulárne oddelenie veľvyslanectva. Náhradný cestovný doklad sa v Maďarsku nevydáva ani na Veľvyslanectve SR ani na Generálnom konzuláte SR v Békešskej Čabe, keďže tento doklad je len na cestu do SR a maďarské orgány ho nevyžadujú.  

Ak sa občania SR chcú zdržiavať v Maďarskej republike nepretržite po dobu dlhšiu ako 90 dní sú povinní požiadať o registráciu na samosprávnom orgáne príslušnom podľa miesta pobytu. Povolenie na pobyt v Budapešti vydáva Úrad pre prisťahovalectvo a štátne občianstvo na adrese: Budafoki út č.60, Budapest XI., tel. 4639 102,4639 100. Na tej istej adrese sa nachádza aj tzv. kancelária pre doklady. Povolenie na pobyt mimo Budapešti vydávajú Regionálne úrady pre prisťahovalectvo, ktoré sídlia v župných mestách. 

Informácie o podmienkach registrácie pobytu v Maďarsku, ako aj o získaní povolenia k pobytu pre občanov tretích krajín, občianstva, matričných vecí a problematiky utečencov je možné nájsť v maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku na internetovej stránke www.bmbah.hu

← Cestovné doklady a víza (zoznam krajín)

Maďarsko - pripravte sa na dovolenku

Budapešť - čo vidieť, prehliadka Budapešť

Budapešť Budapešť - čo vidieť, prehliadka

Stredná Európa je plná architektonických skvostov a mnohé zaujímavé mestá sa spájajú s riekou Dunaj. Medzi najkrajšie poklady, ktoré vyrástli na…

Tomáš Kubuš 6 min. čítania
  • Voľný vstup
  • Potrebný pas
  • Potrebný pas a víza

Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza