Voľný vstup

Podmienky pre vstup do krajiny

Na cestu do Švédska je potrebný platný cestovný doklad - občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Slovenskí občania môžu cestovať do Švédska s platným cestovným dokladom, prípadne občianskym preukazom bez akéhokoľvek obmedzenia a potrebnej registrácie na obdobie kratšie ako 3 mesiace. Platnosť cestovného pasu alebo prípadne občianskeho preukazu pri vstupe do Švédska nesmie byť kratšia ako plánovaná dĺžka pobytu v krajine. V prípade pobytu presahujúceho 3 mesiace musia občania SR, resp. ich švédski zamestnávatelia, či v prípade študentov školy, ktoré navštevujú, kontaktovať miestny daňový úrad a požiadať o udelenie tzv. osobného/koordinačného čísla. 

Ak ste cudzí štátny príslušník, overte si či vaša domovská krajina nemá vízovú povinnosť so Švédskom.

Upozorňujeme, že každá neplnoletá osoba cestujúca do zahraničia sama alebo iba s jedným rodičom potrebuje mať od druhého rodiča notársky overené potvrdenie o povolení cestovať v anglickom jazyku. Tak isto je tento dokument potrebný v prípade, ak má rodič iné priezvisko ako dieťa. V prípade ďalších otázok sa informujte u nás v kancelárií alebo na [email protected]. Toto potvrdenie si zoberte so sebou na cestu.

Veľvyslanectvo SR v Štokholme preto odporúča osobám, ktoré sprevádzajú deti na ceste do Švédska, pričom nie sú ich rodičmi, aby mali pri sebe tieto doklady:
• originál, resp. kópiu rodného listu dieťaťa (Švédsko zväčša nevyžaduje overené kópie);
• kópiu dátovej strany cestovného pasu alebo občianskeho preukazu rodiča (bez overenia);
• overený písomný súhlas rodiča s cestou dieťaťa v sprievode inej osoby (v angličtine, bez vyššieho overenia).

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku

Stratu cestovného dokladu je potrebné ihneď nahlásiť príslušnej polícii. Veľvyslanectvo SR môže v takomto prípade vystaviť slovenskému občanovi na jednu cestu späť na Slovensko náhradný cestovný doklad. K žiadosti je potrebné priložiť iný identifikačný doklad a uhradiť správny poplatok v hotovosti v miestnej mene zodpovedajúcej sume 10 EUR. Odporúčame pre takýto prípad si pred cestou vyhotoviť kópie cestovných dokladov.

Cestovanie so psom: V prípade cestovania so psom do Švédska je potrebné zohľadniť výnimku z nariadenia EÚ, že psi prichádzajúci aj z krajín EÚ (okrem Veľkej Británie, Írska, Malty a Fínska) musia byť odčervení (okrem toho musia byť registrovaní, očkovaní a s pasom). V opačnom prípade im bude zakázaný vstup do krajiny.

← Cestovné doklady a víza (zoznam krajín)

E

Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko


náročnosť

9 dní

Trvanie

2899
K

Európa  

Škandinávia, Švédsko, Lotyšsko, Fínsko, Estónsko, Dánsko


náročnosť

8 dní

Trvanie

2716 3195€
K

Polárne oblasti   Európa  

Škandinávia, Arktída, Švédsko, Nórsko, Fínsko


náročnosť

10 dní

Trvanie

4169
Tri dni v Štokholme, Benátkach severu Štokholm

Štokholm Tri dni v Štokholme, Benátkach severu

Dlhočizné dni, keď slnko takmer nezapadá, príjemné teploty, dokonalá príroda aj elegantné mestá, ktoré očaria romantikov, milovníkov architektúry…

Zuzana Hábeková 17 min. čítania
Uppsala - vo švédskom Oxforde Uppsala

Uppsala Uppsala - vo švédskom Oxforde

Tip na celodenný výlet zo Štokholmu do Uppsaly. V malebnom univerzitnom aj kráľovskom meste severne od metropoly nás už čaká najväčšia katedrála…

Eva Andrejcová 12 min. čítania
Bláznivé oslavy Slnka, nakladaných rýb a šnapsu Prémiový blog

Prémiový blog Bláznivé oslavy Slnka, nakladaných rýb a šnapsu

Ak sa váš obchodný partner z Malmö, známy v Štokholme či kamarátka z Göteborgu posledné dni správajú inak než obvykle, prezradíme vám, čo je za tým…

Štokholm či Stockholm - severská kráska, pretkaná 57 mostami Štokholm

Štokholm Štokholm či Stockholm - severská kráska, pretkaná 57 mostami

Pôvab Stockholmu sa skrýva v spojení magickej, priam rozprávkovej severskej architektúry a jeho moderny, ale aj v úchvatnej symbióze súše, jazera a…

Ivana Tomášová 11 min. čítania
  • Voľný vstup
  • Potrebný pas
  • Potrebný pas a víza

Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza