Poklady Peténu - Guatemala, ako ju nepoznáte

Poklady Peténu - Guatemala, ako ju nepoznáte

Guatemala, krajina o veľkosti približne bývalého Československa, sa delí na 22 krajov. Najväčší z nich sa volá Petén a zaberá rozlohu takmer troch štvrtín Slovenska. Naozaj impozantná plocha, ktorá je veľmi riedko obývaná, pretože ju z veľkej časti tvorí obrovská prírodná rezervácia. Hustý prales sa nachádza až na vyše 20 000 kilometroch štvorcových a pokračuje až do Mexika. Ideálne podmienky na rôzne pašerácke cestičky, unikátnu biodiverzitu a skryté staré mayské mestá. Toto všetko tvorí kolorit Peténu, kam sa určite oplatí v Guatemale zájsť.

Väčšine ľudí sa pravdepodobne Petén spája s impozantným mayskym mestom Tikal. To zvykne byť označované aj za najväčšie mesto klasického mayského obdobia. Mesto bolo nominované aj do zoznamu siedmich novodobých divov sveta. V BUBO sme ho zaradili medzi najkrajšie UNESCO pamiatky našej planéty.

Hlasovanie do tohto zoznamu sa však dialo cez internet, a tak Tikal prehlasovalo mexické Chichén Itzá. Predsa len Mexiko má cez 120 miliónov obyvateľov a tí, keď zahlasovali oproti približne 17 miliónom Guatemalcom, spravilo to svoje. BUBO loví zážitky vo všetkých navštevovaných krajinách!

3 fotografie

Guatemalský Tikal a mexická Chichén Itzá

V oblasti už niekoľko rokov kope aj významný slovenský vedec - profesor Milan Kováč, PhD. Ak by ste navštívili Tikal a potom mali čas navyše, určite zájdite ešte približne 30 kilometrov hlbšie do džungle. Nájdete tam na relatívne malom území koncentrované tzv. poklady Peténu. 

  1. Uaxactún
  2. Chicle zapote
  3. Xate

To sú tri poklady Peténu, o ktorých sa este stále málo hovorí. Buďte medzi prvými, ktorí poodhalia ich rúško tajomstva

3 fotografie

Tri poklady Peténu

Uaxactún #

Uaxactún je v podstate malá dedina, ktorá akoby napoly pretína významné mayske mesto. Jeho pôvodný názov nevieme s istotou, ale zvykne sa uvádzať, že sa volalo: Siaan K´aan. Znamenalo by to “narodené v nebesiach”. Tak prečo ho dnes voláme Uaxactún? Kameň 8. 

3 fotografie

Mayské mesto Uaxactún

Pôvodné mesto bolo opustené pravdepodobne niekedy okolo desiateho storočia nášho letopočtu. Zarástlo okolitým pralesom. V jeho útrobách a na jeho okraji sa zdržiavali iba tzv. chicleros. K nim sa ešte dostaneme. V roku 1906 išiel okolo na svojej druhej expedícii Sylvanus Morley.

Absolvent Harvardu a dobrodruh, ktorého možno viac poznáme v súvislosti s mexickým Chichén Itzá. Našiel kamennú stélu, z ktorej prečítal číslovku osem viažúcu sa k mayskému kalendárnemu obdobiu baktun. A názov neznámej lokality bol na svete: Kameň 8, Uaxactún. 

3 fotografie

Základný tábor archeológov je ukrytý hustej v džungli

Od roku 2009 v tejto lokalite vedie výskum aj slovensko-český tím pod vedením profesora Milana Kováča. Za vyše desaťročnicu tvrdej práce odviedli kus dobrej roboty a v roku 2021 sa dokonca vybrali aj hlbšie do pralesa. Niekoľko hodín cesty útrobami hustého porastu len preto, aby založili základný tábor, z ktorého sa potom vyrážalo na jednotlivé lokácie. 

Snímky zo špeciálneho lidarového radaru prezrádzali základy veľkých miest a stavieb, ktoré kedysi tvorili spletité mayské mestá. 

Slovensko-český tím odborníkov skúma špeciálne satelitné zábery mayských miest a ich štruktúr.
Foto: Katarína Líšková — BUBO

Roje hmyzu, nebezpečné hady a nevyspytateľné zvieratá, ako napríklad jaguáre a drzé opice, tvorili len časť miestneho koloritu, ktorý bolo treba prekonať. Expedičné podmienky podčiarkoval neexistujúci kontakt s civilizáciou. Bolo potrebné spoľahnúť sa sám na seba.

Získavanie vody z miestnej lagúny. Jej následné filtrovanie na použitie pre účastníkov výpravy. Kulinárske umenie miestnych kuchárok špeciálne najatých na účely výpravy. Žiaden obchod na dokúpenie potravín. Prenosné laboratórium na archiváciu a prvé skúmanie vzoriek prinesených priamo z archeologických vykopávok.

3 fotografie

Práca archeológov priamo v teréne

Takto celý mesiac priamo na mieste obkľúčení iba hustým pralesom a mayskými mestami, ktoré takpovediac pojedol zub času.

Výsledkom neúnavnej práce však boli množstvá keramiky, pozostatky z miestnych hrobov a nástroje, ktoré sú predmetom doterajšieho skúmania. 

Tím domácich chicleros a xateros, ktorí sa premenia na archeologických pomocníkov, keď je treba.
Foto: Katarína Líšková — BUBO

Toto všetko by nebolo možné bez spolupráce so skúsenými chicleros a xateros. A tak sa dostávame k druhému a tretiemu z pokladov Peténu.

Chicle #

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, odkiaľ pochádza žuvačka? Vedci hovoria, že ľudia odnepamäti niečo žuvali. Za najstaršiu žuvačku sa zvykne považovať hmota cca 5 000 rokov stará a nájdená na severe Európy . vo Fínsku. Starovekým Grékom a Číňanom tiež nebola žuvačka cudzia. Avšak za najväčších priekopníkov žuvania sa označujú Mayovia. A neskôr to po nich prebrali Aztékovia.

Takto sa dostaneme na americký kontinent, kde absolútny rozmach zažila práve za vlády mexického prezidenta Antonia Lopez de Santa Anna. Ten si ju so sebou zobral aj do Spojených štátov koncom 19. storočia. Žuvačka si ešte chvíľu musela počkať na svoju slávu.

Takto nejako vyzerá prírodná žuvačka.
Foto: Katarína Líšková — BUBO

Všetko zmenila prvá svetová vojna. Zistilo sa, že pri žuvaní človek vytvára sliny, ktoré mu nielen že dodávajú pocit nepociťovania smädu, ale sčasti sa utíši aj hlad. Ba čo viac, niektoré výskumy poukazovali aj na blahodárny vplyv žuvania na stresové situácie. Ideálny nástroj pre vojakov v zákopoch.

A tak sa stala spolu s čokoládou povinnou výbavou základných balíčkov armády. Takto ju americkí vojaci priniesli so sebou do Európy, kde sa premenila na vhodný výmenný artikel a spopularizovala sa po celom našom kontinente. 

3 fotografie

Ako sa z miazgy stromu Zapote robí žuvačka

Ak sa vrátime do histórie, žuvačka sa vyrábala z miazgy jedného konkrétneho stromu - volajú ho aj žuvačkový strom alebo “chicle” (čítaj čikle). Po latinsky “manilkara zapota”. A práve tento strom je rozšírený aj na území Peténu. Absolútny poklad, keď zoberieme do úvahy rastúci dopyt začiatkom 20. storočia.

Uaxactún sa ako prvá osada na okraji pralesa stala baštou tzv. Chicleros. Mužov, ktorí sa živili tým, že jednoducho narezávali stromy tak, aby z nich do kelímkov vytieklo dosť šťavy, ale zároveň “nevykrvácal” strom. Táto miazga sa následne pozbierala do akýchsi vedier, odovzdala sa v osade, kde sa uvarila a základ pre prírodnú žuvačku bol hotový.

Predstavte si, ako veľmi rozkvital obchod so žuvačkou, že Uaxactún mal skôr letiskovú dráhu než cestu, ktorá by ho spájala s okolitou civilizáciou. Jednoducho raz za dohodnutý čas pristálo lietadlo, nabralo tovar a vybavené. Stopy po tejto dráhe sú dodnes viditeľné v strede dediny. V súčasnosti sa na rozľahlej ploche pasú kone.

3 fotografie

Stredom dediny niekedy išla letisková dráha

“Chicleros” boli naozaj tvrdí chlapi. Často trávili v nebezpečnej džungli niekoľko mesiacov. Ich predáci len posielali kone tam, kde nakladali tovar. Optimálne obdobie na zber bolo po dažďoch, kedy stromy boli plné sily a mali dostatok miazgy. Vtedy však bol aj prales najnebezpečnejší.

Smrteľne jedovaté hady boli v tom čase ešte mladé na to, aby dokázali vyhodnotiť mieru nebezpečenstva a svoj jed často púšťali bezhlavo. Taktiež bývali v tomto období premnožené. Ďaleko od civilizácie nemali “chicleros” šancu. Zároveň sa stretávali so šelmami ako napríklad jaguáre, ktoré v tom čase mávali mláďatá.

Znovu zvýšené riziko v boji o vlastné prežitie. Aby toho nebolo málo, máte v pralese okrem iného aj nespočetné množstvo hmyzu. Drobné chrobáčiky sa vám zahryzávajú pod kožu, kde si ďalej pochutnávajú na vašom tele, plus roje komárov a rôzneho iného bodavého hmyzu. Nedotknutý dažďový prales vo svojej esencii. 

Uaxactún, dedina na konci sveta.
Foto: Katarína Líšková — BUBO

Ak k tomu pripočítame pytliakov, ktorí neváhali siahnuť vám na život, ak ste náhodou našli ich tábor, dostaneme naozaj náročné podmienky pre prácu so stromami z rodiny “zapote”.

Pytliaci od nepamäti poznali túto oblasť ako miesto bývalých rozľahlých mayských miest a dobre si uvedomovali cenu nájdených artefaktov. Aj to, že takéto vlúpania do starých mayskych hrobov sa postupne stali ilegálnymi. A preto bolo jednoduchšie vás v džungli radšej odstrániť pri prvom stretnutí. 

Zájazdy do Guatemaly, ktoré odporúčame:

Potom prišli ľudia na to, že žuvačky sa dajú robiť aj zo syntetických náhrad, ktoré sú oveľa lacnejšie a ľahšie dostupné. Extra výhodnému obchodu s miazgou zo stromov “zapote” bol takmer z jedného dňa na druhý koniec. Mnoho rodín tak prišlo o zdroj príjmov, ale zároveň prišli na ďalší nápad - poklad menom Xate.

Listy malej palmy Xate sú dnes novým zeleným zlatom regiónu.
Foto: Katarína Líšková — BUBO

Xate #

Xate je druh malej palmy, ktorá od nepamäti rastie v pralesoch Peténu. Je malého vzrastu a skôr ako na palmu sa podobá na krík. Jej listy sú však ideálnym doplnkom do kytíc. Vydrží dlhé transporty bez optimálnych podmienok či vody. Je dlho zelená a svieža, akoby ste ju odtrhli práve teraz.

V USA sa používa hlavne počas Veľkej noci na výzdobu kostolov na Palmovú alebo tzv. Kvetnú nedeľu. Štatistiky hovoria, že Guatemala a Belize vyvezú ročne iba do Štátov okolo 400 miliónov kusov tejto palmy. Hotové bohatstvo pre rozvoj miestnej ekonomiky. 

3 fotografie

Xate dáva prácu celým rodinám v miestnej fabričke

Z “chicleros” sa v Peténe stali “xateros”. Dnes už nemajú kone a oslíkov na prepravu tovaru, ale využívajú motorky. Tie im umožnia takmer na dennej vracať sa domov z džungle. I keď tie najlepšie a najkvalitnejšie listy Xate sú hlboko v pralese. V pralese bez ciest, kde sa motorkou boríte po kolená v blate.

Stále extrémne náročná práca momentálne živí miestne rodiny v malej dedinke Uaxactún. Až do momentu, kým neprídu rôzne archeologické tímy a najímajú si týchto lokálnych mužov do svojich skupín. Predsa len najlepšie poznajú džungľu, dokážu sa v nej orientovať a pracovať aj v naozaj náročných podmienkach.

Tak čo, chcete spoznať Petén, miestnu bohatú kultúru a prírodné poklady? Vidíme sa v Guatemale!

Katarína Líšková

Katarína Líšková

Katarína Líšková

Keď Katka pred mnohými rokmi poprvýkrát získala ocenenie najlepšieho slovenského sprievodcu, dozvedeli sa to aj na Kube, kde si ju za roky, kde odsprevádzala viac ako tisíc spokojných klientov, veľmi vážia. Katka študovala päť rokov v Granade a svoje perfektné znalosti španielčiny zužitkováva vo váš prospech. Tí, ktorí sa stretli s Katkou v Indii, vedia, že aj tam dva roky študovala a rovnako dobre sa vyzná i v Ázii. Miluje východnú časť Kuby, kde si v Baracoa rada pochutnáva na rybe a la Santa Barbara v kokosovej omáčke. Sprevádzaním prekonáva situácie, na ktoré by v „v bežnom kancelárskom živote“ nenarazila. Nádherne fotí a klienti ju obdivujú za jej nesmierny prehľad v krajinách, v ktorých s nadšením sprevádza. S úsmevom a pohodou zvláda všetky možné aj nemožné situácie.

Obľúbený zájazd z BUBO katalógu
Ríšou Mayov (Komfort)

Zo zájazdu:

Katarína Líšková

Posledná úprava článku | Prečítané: 102

Mohlo by Vás zaujímať

Poklady Peténu - Guatemala, ako ju nepoznáte Blog

Blog Poklady Peténu - Guatemala, ako ju nepoznáte

Guatemala, krajina o veľkosti približne bývalého Československa, sa delí na 22 krajov. Najväčší z nich sa volá Petén a zaberá rozlohu takmer troch…

Katarína Líšková 8 min. čítania
Nezvyčajné vianočné zvyky Blog

Blog Nezvyčajné vianočné zvyky

Iný kraj, iný mrav a ani vianočné zvyky nie sú výnimkou. Pozrite sa s nami ako trávia sviatky v blízkych i vzdialených končinách sveta.

Pavel Fellner 8 min. čítania
Najexotickejší ľudia sveta 2024 Blog

Blog Najexotickejší ľudia sveta 2024

Kde v najbližšom roku nájdete ešte tú pravú exotiku? Kde máte šancu dostať sa do doby kamennej a kde môžete nafotiť svoj najexotickejší…

Ľuboš Fellner 14 min. čítania
Antigua - koloniálna kráska v obkľúčení vulkánov Antigua (Guatemala)

Antigua (Guatemala) Antigua - koloniálna kráska v obkľúčení vulkánov

Úchvatné barokové domy pastelových farieb, lemované aktívnymi sopkami a kávovými plantážami všade navôkol. Aj to je Antigua, mesto v strednej…

Dáša Kotlárová 11 min. čítania
Poradíme vám, ako sa vyhnúť davom turistov Blog

Blog Poradíme vám, ako sa vyhnúť davom turistov

Keď v roku 1950 lietalo ročne tridsať miliónov cestujúcich, v čase pádu Berlínskeho múru a vzniku BUBO čosi viac než miliarda, dnes ročne nastúpi…

Blogov

Odporúčame tieto zájazdy

K

Amerika  

Mexiko, Guatemala, Belize


náročnosť

13 dní

Trvanie

3582 3980€
K

Amerika  

Honduras, Salvador, Mexiko, Guatemala, Belize

03.08. → 17.08. +6 termínov

náročnosť

15 dní

Trvanie

3398 4530€
K

Amerika  

Panama, Kostarika, Nikaragua, Honduras, Salvador, Mexiko, Guatemala, Belize


náročnosť

22 dní

Trvanie

5112 6390€

Získajte prístup
k exkluzívnym ponukám
a informáciám.