Jericho, Qumrán a Masada - po stopách histórie

Prehliadka

Jericho, Qumrán a Masada - po stopách histórie

Svätá zem je prešpikovaná zaujímavými miestami a tak nadchne každého. Vyberte sa v našom článku za starobylým Jerichom, historickým Qumránom odkiaľ pochádzajú známe zvitky od Mŕtveho mora a vychutnajte si legendárnu Masadu s krásnymi výhľadmi

Jericho Počasie

polojasno

polojasno

32°C

Predpoveď 05.Jun

Východ slnka 05:32

Západ slnka 19:40

#

Mŕtve more nie je len slaná voda a natieranie sa blahodarným bahno – je to aj oblasť historického a kultúrneho významu. My z BUBO sa samozrejme nebránime ani oddychu, ale keďže sme lovci zážitkov, nemôžeme si nechať ujsť zaujímavé miesta v okolí. Cestou z Nazaretu preto nejdeme hneď do Jeruzalema, ale vydávame sa objavovať tri dôležité miesta späté s antickou históriou. Zároveň nás čaká príchod na Palestínske územie, ktoré je označené červenými tabuľami upozorňujúcimi izraelských občanov pred vstupom. My sa ale nemusíme ničoho obávať a môžeme slobodne a bezpečne pokračovať v objavovaní oboch krajín.

Jericho – mesto datlí a zázrakov #

Naša prvá zastávka je v malom, ale dôležitom meste Jericho. Dnes je pod správou Palestínskej autority, čo nám ale nezabraňuje ho navštíviť. Je známe ako jedno z najdlhšie kontinuálne osídlených miest a mesto s najstarším známym opevnením v podobe obvodových múrov. Vďaka svojim podzemným prameňom bolo atraktívnym miestom pre život a rozvoj kultúry, čo dokazujú aj archeologické nálezy potvrdzujúce osídlenie už od 10. tisícročia p. n. l. Jeho meno môže odkazovať na uctievanie lokálneho božstva mesiaca alebo na jeho úrodnosť. My sa najprv zastavujeme na vyhliadke spájanej s Novým Zákonom, a to Horou Pokušenia. Už niekoľko storočí je na nej postavený Grécky ortodoxný kláštor, ktorý je aj napriek svojej Palestínskej lokalite stále pod správou Gréckej ortodoxnej cirkvi v Jeruzaleme. Miesto kláštora a jeho okolia bolo známe ako pevnosť už v helénskom období a najstaršie zmienky o kláštore máme zo 6. storočia, postaveného nad jaskyňou, v ktorej mal Ježiš bývať počas 40-dňového pôstu v púšti a pokúšania Satana. Samotná Hora Pokušenia je vzdialená približne 3 kilometre od mesta a do súčasného kláštora, postavenom koncom 19. storočia, sa dá dostať lanovkou. Vedeli ste, že toto miesto ako prvá „identifikovala“ ako miesto pokušenia Helena, matka Konštantína Veľkého, počas svojej pútnickej cesty? Na vyhliadke sa zastavíme osviežiť čerstvou šťavou z granátových jabĺk a ochutnáme slávne datle z Jericha, známe svojou sladkou a lahodnou chuťou. Obchodníci nás už poznajú a keď uvidia červenú ceduľu BUBO na autobuse, vítajú nás zmesou slovenčiny a češtiny, núkajúc lahodné datle a oriešky na ochutnávku. Ak chcete ušetriť za suveníry alebo si doniesť originálny šperk, je toto taktiež vhodné miesto na nákup.  Mesto svojho času navštívil aj Ježiš Kristus a vyliečil tu slepých žobrákov, no známejší je príbeh vyberača daní Zachea.

Ďalšou zastávkou na našej ceste je najstaršia časť mesta, ktorá bola odkrytá archeológmi, a dnes sa nazýva Tell es-Sultan (Sultánov kopec). Aj keď neuvidíme impozantné mesto či ruiny vysokých múrov, je tento kopec dôležitý pre bádateľov a pochopenie postupného vývoja osídlenia Jericha. Zaujímavosť, ktorú pri nálezisku navštívime, je Elizeov prameň. Nástupca slávneho proroka Eliáša vykonal v meste zázrak po tom, ako sa mu obyvatelia sťažovali na zlú vodu. Elizeus im nakázal priniesť novú misu a dať do nej soľ, podišiel k prameňu a vysypal ju do nej. Od tohto dňa ostala voda z tohto prameňa pitná a my ju môžeme obdivovať aj dnes. Ozdobná dlažba síce nie je z biblických čias, ale stále odkazuje na tento zázrak. Keďže aj naši predkovia používali soľ na čistenie a dezinfekciu vody v studniach, je možné, že tento zázrak odkazuje na poľnohospodárske praktiky. Pre odvážlivcov, prípadne nedočkavcov, na parkovisku stojí nahodený domáci obchodník s ťavou, ktorý vás za zjednaný  poplatok na ňu vysadí.

Dobytie Jericha

V našich končinách je Jericho známe nielen svojim titulom najstaršieho mesta, ale najmä epizódou zo Starého Zákona. V knihe Jozuovej sa dozvedáme o dobytí mesta putujúcimi Židmi. Pripravili archu zmluvy a sedem kňazov nieslo trúby z baraních rohov, sprevádzaní ozbrojencami a ľudom. Za neustáleho trúbenia a nosenia archy prechádzali okolo mesta šesť dní, na siedmy deň obišli mesto sedemkrát a Jozue dal ľuďom pokyn, aby spustili bojový pokrik sprevádzaný trúbením, čo zrútilo hradby, a tak mohli obsadiť mesto. 

Pokúšanie Krista

Keď bol Ježiš vyčerpaný od hladu, Satan ho vyzýval k premene skál na chlieb, čím by dokázal, že je skutočne Boží syn. Počas druhého pokúšania ho diabol vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu bohatstvo všetkých kráľovstiev sveta, ktoré mu ponúkal výmenou za to, že mu Ježis vzdá poctu. Poslednou skúškou bolo vyzývanie Ježiša, aby zoskočil zo skaly a nechal sa zachrániť anjelmi. Ježis všetky pokušenia odmietol. 

Na vyhliadke sa osviežime čerstvou šťavou z miestnych granátových jabĺk a ochutnáme slávne datle z Jericha, známe svojou sladkou a lahodnou chuťou.

Príbeh Zachea

Mesto svojho času navštívil aj Ježiš Kristus a vyliečil tu slepých žobrákov, no známejší je príbeh vyberača daní Zachea. Podľa Lukášovho evanjelia bol Zacheus nízky muž, a preto sa pri návšteve Ježiša Krista vyšplhal na figovník, aby ho mohol lepšie vidieť. Keď okolo prechádzal Ježiš, vyzval ho, aby zišiel dolu a oznámil mu, že v jeho dome strávi noc. Na druhý deň Zacheus rozdal polovicu svojho majetku chudobným a vrátil peniaze tým, ktorých nespravodlivo okradol. Dodnes je v Jerichu záhrada so stromami, v ktorej malo k tomuto stretnutiu dôjsť.

6 fotografií

Ako vyzerá starobylé aj dnešné Jericho?

Qumránske zvitky #

Po krátkej ceste autobusom je našou ďalšou zastávka Qumrán, dôležitá archeologická lokalita známa nálezom biblických textov, ktoré poznáme ako Zvitky z Mŕtveho mora. Aj napriek tomu, že bolo toto miesto opustené takmer dvetisíc rokov, náhodný objav textov v jednej z jaskýň podnietil ďalšie vykopávky a my sa dnes môžeme pozrieť na zrekonštruovaný život miestnej komunity. Celý areál je národný park a my prechádzame z menšieho nádvoria do kinosály, v ktorej si pozrieme film o histórii osídlenia. Po premietaní prejdeme už smerom do archeologického areálu skrz menšiu výstavu, lemovanú umeleckou rekonštrukciou života Esejcov a replikami nálezov. Môžeme vidieť, napríklad, zvyšky sandálov či hlinené nádoby na olej a víno, v ktorých sa našli zvitky. Po tejto menšej ukážke vychádzame mohutnou bránou už do samotného areálu vykopávok. Celé okolie je suché a prší tu zvyčajne dvakrát do roka, o čo viac nás prekvapí viacero bazénov a nádrží. Popri zvyškoch budov sa môžeme pohodlne prejsť po chodníku a pri takmer každej stavbe nájdeme aj označenie toho, čo mohlo podľa archeológov predstavovať. Najznámejším a najpočetnejším prvkom sú už spomínané cisterny, prípadne bazény, do ktorých vedú schody a tie menšie zrejme slúžili na kúpeľ, kým tie väčšie boli využívané zrejme ako nádrže pre úžitkovú vodu. Voda bola dovážaná akvaduktom z neďalekých kopcov, ktoré ponúkali výdatnú vlahu iba počas dažďa, keďže v okolí sa nenachádzajú sladkovodné pramene. Intelektuálnu činnosť zrejme obyvatelia vykonávali v dlhej obdĺžnikovej miestnosti, prezývanej skriptórium, v ktorom sa našli zvyšky nádob na atrament a lavíc a práve v ňom mohli byť spísané slávne zvitky. V inej z väčších budov a jej „prístavbe“ sa našlo pomerne veľké množstvo úlomkov keramiky a zrejme slúžila ako sušiareň nádob, aj keď podľa niektorých interpretácií mohlo ísť aj o spoločnú jedáleň. Zaujímavosťou je, že na jednom z úlomkov sa našlo vyryté meno, zrejme jej majiteľ nerád požičiaval svoju misu. Na konci našej prehliadky nás čaká vyhliadka na jednu z 11tich jaskýň, v ktorých sa našli texty a každá z nich má okrem čísla v mene aj písmeno „Q“. 

Tajomní Esejci #

Výskumníci sa stále definitívne nezhodli na pôvode osídlenia a kto v ňom vlastne býval, ale podľa väčšiny sa na tomto mieste usídlila náboženská skupina Esejcov, čo aj prezentuje návštevnícke centrum. Aj keď je to veľmi pravdepodobná alternatíva, izraelská strana ju značne podporuje a centrum ju prezentuje ako „hotovú vec“. Dozvedáme sa viac o komunite Esejcov, spôsobe ich života a náboženskom smerovaní zo spomínaného krátkeho filmu ešte pred samotným vstupom do areálu. Kto boli a prečo je pre Izrael atraktívne pripisovať im osídlenie tejto oblasti? V dobe pôsobenia Ježiša Krista nebol judaizmus jednotný a odštiepili sa od neho viaceré smery. Jednou z týchto skupín boli práve Esejci, v spoločenstve ktorých mohol istý čas pôsobiť aj Ján Krstiteľ. Vtedajší historici nám o nich ponúkajú stručné informácie a hovoria o nich ako o spoločenstve mužov bez žien, nespokojných so smerovaním vtedajšieho judaizmu. Kvôli uzavretosti ich komunity sa nezachovalo veľa informácií o vnímaní sveta jej členmi, ale vďaka archeologickým nálezom sa predsa len niečo dozvieme. Jednou zo základných myšlienok hnutia bolo očakávanie skorého konca sveta a poslednej bitky medzi dobrom a zlom, ktorej výsledok bol dávno rozhodnutý Jahvem. Vznik hnutia sa datuje do druhého storočia p.n.l., no nepôsobili dlho a už koncom prvého storočia sa rozpadlo. Ako teda nažívali v Qumráne?

Podľa dobových historikov tam žili bez žien, aj keď bol celibát zrejme iba dočasný počas pobytu v komunite venujúcej sa hlavne duchovnej činnosti. Hierarchia ich spoločenstva bola prísne daná a noví adepti prechádzali „skúšobným obdobím“, kým sa mohli stať plnohodnotnými členmi spoločenstva. Zaujímavý je aj fakt, že používali solárny kalendár namiesto lunárneho. Aj napriek tom, že sa Qumrán nachádza v suchej oblasti bez podzemných prameňov, mala voda v rituálnom živote dôležitú úlohu. Denný rituál kúpania a očisty predchádzal modlitbám a spoločnému stolovaniu, prípadne prepisovaniu a štúdiu posvätných textov. Okrem starostlivosti o duchovno a čistotu tela mali v komunite rozdelené úlohy praktickejšieho charakteru, keďže sa v areáli našli dielne na výrobu keramiky, sklady na potraviny, ale aj tzv. pokladnica. Pravdepodobne spísali, prípadne prepísali náboženské texty nájdené v 11tich jaskyniach, z ktorých boli prvé objavené v polovici 20. storočia miestnym pastierom (aj keď prvé archeologické výskumy prebehli už v 19. storočí) a dnes sú uskladnené v krídle Izraelského múzea pomenovanom Svätyňa knihy. Kto sa bude chcieť dozvedieť viac, môže múzeum navštíviť vo voľnom čase, ktorý počas BUBO zájazdu v Jeruzaleme ponúkame - stačí sa len opýtať, veľmi radi poradíme.    

4 fotografie

Qumrán je dnes zaujímavá ruiny starobylého miesta s príbehom

(Ne)dobytná pevnosť Masada #

Po objavovaní Qumránu a po výdatnom obede sa presúvame smerom na ďalšiu významnú archeologickú lokalitu, pevnosť Masada. Tá je jedným z hlavných turistických cieľov mimo Jeruzalema a má na to aj pádne dôvody. Prvým je jej poloha a funkcia opevneného paláca, vybudovaného neslávne známym panovníkom Herodom Veľkým. Druhý, známejší príbeh, je o skupine rebelov, ktorí si zvolili smrť pred rímskym zotročením. Masada bola vybudovaná na vyvýšenej plošine pripomínajúcej stolovú horu ako opevnený palác. Kvôli blízkosti Mŕtveho mora je nadmorská výška Masady iba okolo 30 m.n.m, aj keď samotná hora má na najvyššej strane 450 metrov a tej najnižšej približne 100 metrov. Vyrážame z návštevníckeho centra, v ktorom sa nachádza okrem modelu pevnosti aj menšia výstava o histórii vykopávok. Opäť si pozrieme krátky film o dejinách Masady a hrdinského príbehu jeho obyvateľov. Po neúspešnej rebélii a následnej samovražde pevnosť dočasne osídlili rímske jednotky, no krátko na to bola pevnosť na istý čas opustená a osídlená kresťanskými pustovníkmi, unikajúcich pred moslimskými dobyvateľmi.

Znovuobjavenie Masady prišlo až omnoho neskôr v 19. storočí. Na vrchol je možné dostať sa dvoma spôsobmi: prvý je pešky po úzkej prístupovej ceste známej ako Hadia, ktorá ale môže byť zatvorená v prípade nepriaznivého počasia. Druhá možnosť, ktorú využívame aj my, je jazda lanovkou. Pri turniketoch stoja zamestnanci, ktorí skontrolujú náš lístok a pustia nás do kabíny. Občas tam býva tesno, takže je dobré sa na to pripraviť. Aj keď máte menší strach z výšok, nemusíte sa tejto jazdy obávať - ide o krátku cestu nahor a ak sa vám podarí nájsť miesto pri kraji, máte navyše aj skvelé výhľady. 

Výhľad na impozantnú Masadu.

Celé okolie Masady je síce na prvý pohľad jednotvárne, no predsa má svoje čaro a my lepšie pochopíme jeho strategickú funkciu v staroveku. Po vystúpení z kabínky sa uberáme chodníkom smerom k jednej zo vstupných brán do samotného areálu pevnosti, tzv. Bráne Hadej cesty. V malej budove označujúcej vchod sú dodnes lavice, na ktorých sedela stráž dvetisíc rokov pred našou návštevou. Cesta začína vpravo od vchodu, lemovaná krytými modelmi a fontánkami s pitnou vodou, ktorú je dobré doplniť ešte na začiatku prehliadky. Pokračujeme smerom k rezidenčnej časti, v ktorej pravdepodobne sídlil vodca povstalcov a v okolitých domoch jeho družina. Na zvyškoch stien môžeme vidieť čiernu čiaru- tá označuje úroveň pôvodnej výšky, všetko nad túto líniu už zreštaurovali archeológovia. Cestou popri dlhých zvyškov skladov sa dostávame k zvyškom Herodovho paláca, ambicióznom projekte kontroverzného panovníka. Pri plošine s vyhliadkou sa zastavíme kvôli panoramatickým fotografiám, a pri pohľade nadol sa môžeme kochať zvyškami dvoch ďalších palácových terás postavených na severnej skale. Kombináciou rímskej a helénskej architektúry vznikol luxusný palác slúžiaci ako potenciálne opevnené útočisko pre panovníka v prípade nebezpečenstva, no nemienil sa vzdať svojho luxusu. Vo vrchnej časti žil kráľ a jeho najbližší, v nižších častiach boli príjmacie a hodovacie sály, ku ktorým sa dalo dostať schodmi (dnes už časť z nich zničilo zemetrasenie).

Keď sa z vyhliadky vrátime o zopár krokov späť, natrafíme na zachovalú budovu kúpeľov s mozaikovou výzdobou, zvyškom nástenných fresiek a priestranným caldariom, alebo miestnosťou na horúci kúpeľ. Technológia je prevzatá z Ríma a pozostávala zo spodného podlažia, v ktorom sa akumulovala para a horúci vzduch, čím nahriala vrchné poschodie a cez upravené keramické potrubie sa do neho dostalo dodatočné teplo a para. Po východe z kúpeľov sa vydávame po ceste smerom na západ popri veľkej cisterne na vodu, pri ktorej sa zastavujeme a na modeli si názorne vysvetlíme vodné zásobovanie Masady pomocou 12 menších cisterien ukrytých v skalách. Pokračujeme ďalej pozdĺž západného okraja pevnosti, míňame bývalé stajne prestavané na synagógu a strážne veže, až napokon prichádzame na miesto útoku rímskych légií. Dodnes je viditeľný zvyšok navýšenia a keď zbystríme zrak, uvidíme aj zvyšky akvaduktu privážajúcom vodu z dažďov do cisterien. Z tejto vyhliadky sa popri menšom, tzv. Západnom paláci vraciame krížom cez Masadu späť k bráne Hadej cesty. Po našej ľavej strane míňame zvyšky byzantského chrámu a po prechode cez bránu sa vraciame tou istou cestou k lanovke. Cesta z areálu vedie cez niekoľko obchodov, ale na ich konci si môžeme dopriať kávu či iné občerstvenie pred nástupom do autobusu a cestou do Jeruzalema. 

Príbeh rebélie a hrdosti

Keď bola Júdea už nejaký čas pod nadvládou Ríma, sa časť obyvateľov začala búriť a vyvrcholilo to v roku 66 n.l. tzv. Prvou Židovskou vojnou, počas ktorej obsadila Masadu skupina známa pod prezývkou Sicariovia (podľa krátkej zahnutej dýky „sica“). Bola to pomerne rozmanitá skupina  a po porážke rebelov sa Masada v roku 73 n.l. stala posledným útočiskom odporu. Rímske légie začali pevnosť obliehať a dokopy postavili osem táborov, ktorých základy sú viditeľné dodnes. Ich taktika pozostávala z výstavby násypu vo výške obvodových múroch na najnižšom prístupovom mieste, po ktorej k pevnosti doviedli vežu s baranidlom a tým zničili časť opevnenia. Keď ale vošli do pevnosti, našli takmer tisíc mŕtvych rebelov, medzi ktorými boli ženy aj deti. Podľa historika Josepha Flavia presvedčil vodca Eleazar svojich prívržencov o tom, že je lepšie zomrieť rukou svojho blížneho než nepriateľa a tak muži najprv zabili svoje ženy a deti. Následne spomedzi seba vylosovali desiatich s nepríjemnou povinnosťou postarať sa o zvyšok osadenstva. Desiati muži, ktorých mená boli napísané na úlomkoch keramiky, vyžrebovali posledného rebela ktorého úlohou bolo dokončiť načatý skutok, zapáliť pevnosť a ukončiť svoj život samovraždou. Prežili iba dve ženy a päť detí, schované v cisterne, od ktorých sa vojaci dozvedeli celý príbeh.

6 fotografií

Ako vyzerá Masada dnes?

TOP 10 Jericho a Masada #

1. Pevnosť Masada

Staroveká ambiciózna stavba pod taktovkou Heroda Veľkého, ktorá nám prináša pohľad nielen na jeho dobu, ale aj na príbeh rebelov proti Rímskej ríši. 

2. Eliášov Prameň

Miesto priamo v najstaršom centre Jericha, na ktorom sa mal odohrať jeden z biblických zázrakov. Životodarná voda umožňuje Jerichu fungovať už tisícročia v nehostinnej krajine. 

3. Ruiny Qumránu

Tajomné pozostatky osídlenia, pri ktorých sa našli slávne zvitky s biblickými textami. Celá oblasť je vyhlásená za národný park a poskytuje informácie o tom, ako mohli vzniknúť texty a kto ich napísal.

4. Severný palác

Súčasťou Masady je palác s troma terasami na jednom zo strmých útesov. Dnes sa síce zachovali už iba základy, ale vďaka modelom si vieme predstaviť ako vyzeral v časoch panovania neslávneho kráľa Heroda.

5. Lanovka na stolovú horu

Nedobytnosť Masady spočívala aj v jej strategickej polohe na stolovej hore. Na jej vrchol sa môžete dostať pešo po Hadej ceste alebo zážitkovou cestou Lanovkou so skvelými výhľadmi. 

6. Ochutnávka datlí

V okolí Jericha môžeme vidieť polia s palmami, na ktorých rastú chutné datle. Na ich produkciu sú miestni právom hrdí a na mieste ich môžeme ochutnať. 

7. Rímsky val

Pozostatok rímskej vojenskej operácie, ktoré je dodnes viditeľné - dokonca neďaleko odkryli základy rímskeho tábora. 

8. Caladrium

Unikátne zvyšky parného kúpeľa vystavanom podľa rímskej technológie. Na stenách v susedných miestnostiach môžete vidieť zvyšky omietky.  

9. Výhľad na miesto pokušenia Krista

V Jerichu sa nachádza miesto, na ktorom sa podľa tradície malo odohrať pokúšanie Krista diablom. Dnes na tomto mieste stojí kláštor a vedie k nemu aj lanovka. 

10. Život Esejcov a Sicarianov

V Qumráne a Masade sa z krátkych filmov dozvedáme, kto tieto oblasti obýval - dozvedáme sa príbeh tajomného spoločenstva Esejcov či nezlomnosť Sicarianov. 

Čo vidieť navyše? #

1. Múzeum knihy

Ak vás zaujímajú biblické dejiny a páčilo sa Vám v Qumráne, je Múzeum knihy pravé miesto na návštevu. Izrael toto miesto vybudoval na uchovanie zvitkov nájdených pri Mŕtvom mori a je otvorené pre návštevníkov.

2. Tell es-Sultan

Najstaršie centrum Jericha, v ktorom môžeme vidieť najmä základy múrov či veže, no artefakty sú uložené v národných múzeách. Pri vchode do archeologického areálu je Eliášov prameň. 

3. Zacheov strom

Záhrada v centre mesta spojená s kresťanským chrámom, v ktorej malo dôjsť k stretnutiu Ježiša a Zachea. 

4. Byzantský chrám v Masade

Ak sa vydáte do Izraela kvôli kresťanským pamiatkam, nájdete ich prekvapivo aj v Masade - na vrchole hory sa totiž usadili aj kresťania a zanechali základy byzantského chrámu. 

5. Ancient Qumran: A Virtual Reality Tour

Pre milovníkov moderných technológií je pripravená virtuálna 3D rekonštrukcia osídlenia v Qumráne, ktorú si môžete porovnať s tým, čo pri Mŕtvom mori uvidíte. 

Vyberte sa s nami na náš zájazd do Izraela a objavíte unikátne miesta na vlastnej koži. 

Zaujali vás starobylé miesta ako Jericho, Qumrán či Masada? Prečítajte si aj naše ďalšie články z tejto oblasti!

  • Mŕtve more - je naozaj tak slané? Čo tu môžete robiť a vidieť?
  • Nazaret a Galilea - po stopách Krista, no nielen jeho na miesta o ktorých ste počuli
  • Betlehem - vyberte sa na jedno z najslávnejších miest Blízkeho Východu
  • Jeruzalem - legendárne mesto troch náboženstiev posiate tisíckou príbehov
Michaela Šimonová

Michaela Šimonová

Michaela Šimonová

Pre vyštudovanú religionistku je v strede záujmu práve poznávanie náboženstiev, a to v akejkoľvek podobe - či už ide o žitý rituál, maľované fresky alebo staroveký chrám. Jej zbierka mytologických príbehov z rôznych krajín (a národov) celého sveta sa neustále zväčšuje a túto vášeň pretavuje aj do svojej práce. Minulé životy Buddhu, mayské chrámy v Tikale, kresťanské sviatky na Kaukaze alebo mýty statných Vikingov: záber je široký a Michaela sa vždy s radosťou podelí o zaujímavé (a často aj kuriózne) informácie z oblasti histórie, náboženstva a kultúry.

Obľúbený zájazd z BUBO katalógu

Jordánsko, Palestína, Izrael

Zo zájazdu:

Michaela Šimonová

Posledná úprava článku | Prečítané: 584

Mohlo by Vás zaujímať

Päť dôvodov, prečo milujem Jeruzalem Prémiový blog

Prémiový blog Päť dôvodov, prečo milujem Jeruzalem

Jeruzalem je nevyčerpateľné mesto. Má v sebe všetko od príbehov, legiend, histórie, turbulencií až po niečo neopísateľné a podmanivé. Jeruzalem je…

Jericho, Qumrán a Masada - po stopách histórie Jericho

Jericho Jericho, Qumrán a Masada - po stopách histórie

Svätá zem je prešpikovaná zaujímavými miestami a tak nadchne každého. Vyberte sa v našom článku za starobylým Jerichom, historickým Qumránom odkiaľ…

Michaela Šimonová 14 min. čítania
Za múrmi Jeruzalema: Olivová hora a Betlehem Betlehem

Betlehem Za múrmi Jeruzalema: Olivová hora a Betlehem

Po celodennej prehliadke Jeruzalema sa vydávame za jeho stredoveké múry spoznať aj nemenej dôležité okolie. Už počas prehliadky Chrámovej hory sme…

Mŕtve more a jeho zaujímavé miesta Mŕtve more

Mŕtve more Mŕtve more a jeho zaujímavé miesta

Kde bolo, tam bolo, za posvätným mestom Jeruzalem a na biblickej Júdskej púšti, v tom najnižšom mieste sveta, ležalo zaujímavé, čarovné jazero,…

František Kekely 9 min. čítania
20 top UNESCO pamiatok Orientu Blog

Blog 20 top UNESCO pamiatok Orientu

Orientálny svet patrí medzi najpríťažlivejšie oblasti našej planéty. Nájdete tu stovky krásnych miest, prírodných zaujímavostí, historických…

Moje najkrajšie cesty planétou Blog

Blog Moje najkrajšie cesty planétou

Vybrať si jednu, dve, či zopár tých naj ciest zo všetkých možných, ktoré BUBO ponúka naprieč svetom, nie je vôbec jednoduché. Osobne som pochodil s…

Blogov

Odporúčame tieto zájazdy

F

Ázia  

Palestína, Jordánsko, Izrael

07.07. → 16.07. +2 termíny

náročnosť

10 dní

Trvanie

2655
K

Ázia  

Palestína, Izrael


náročnosť

6 dní

Trvanie

1695

Jeseň a zima s BUBO

Dovolenka Izrael - Jordánsko - Libanon
K

Ázia  

Palestína, Libanon, Jordánsko, Izrael


náročnosť

13 dní

Trvanie

3196 3995€

Jeseň s BUBO

Dovolenka Izrael, Jordánsko komfortne
K

Ázia  

Palestína, Jordánsko, Izrael


náročnosť

10 dní

Trvanie

2427 2855€

Získajte prístup
k exkluzívnym ponukám
a informáciám.