Pas alebo občiansky preukaz SR/ČR platný minimálne 3 mesiace po návrate Áno
Víza Nie
Covid-19 - podmienky vstupu Áno *

*Všetci, ktorí vstupujú alebo prechádzajú cez Albánsko musia mať:

  • certifikát o kompletnom očkovaní na COVID-19, ktoré bolo vykonané najmenej 2 týždne pred príchodom do Albánska alebo,
  • antigénový test nie starší ako 48 hodín pred vstupom do Albánska alebo,
  • PCR test  test nie starší ako 72 hodín pred vstupom do Albánska alebo,
  • doklad o prekonaní COVID-19 nie starší viac ako 6 mesiacov od dňa vstupu do Albánska

Hore uvedené podmienky sa nevzťahujú na deti do 5,99 roka

BUBO organizuje mesačne stovky zájazdov a vstupné informácie pravidelne aktualizujeme k všetkým našim cestám. Pre našich klientov vybavíme aj nevybaviteľné. Pokiaľ cestujete individuálne, overte si aktuálne podmienky na príslušných úradoch danej krajiny.

Albánske bunkre Blog

Blog Albánske bunkre

Sú všade po celom Albánsku. Pozdĺž malebných vysokých hôr, na pieskových plážach, na záhradách rodinných domov, pri cestách, na cintorínoch, v…