Pre p.Fellnera. Som veľmi sklamaný ponukou Eurokemping.Myslite,že všetci žijú v Ba a majú príjem cca...?!Už som s Vami niečo prešiel a pri mojom dôchodku t.č.300 Eur myslíte že mám financie na Vaše ponúkané akcie?!Už ste sa vzdialili ponukám pre normálnych ľu- dí a zarúbali ste do inej záujmovej skupiny.V Škandinávii som už bol,na Island som už starý a ponuky z ostatnýchn krajín/Maroko,Španielsko a i./som už vo Vašej ponuke nenašiel !!!-Škoda,už sa meníte...len nie pre chudobu!!!Chochul.

BUBO Covid garancia v cene

Preplatíme vám test aj domácu karanténu