Martin a Spomienky na Afriku

I

Ivana Schérová

Bola som tam keď si začínal na zájazde v roku 2014 Taliansko - Grécko, stála som pri tebe keď ťa Ľuboš Fellner kriesil a rozlúčila som sa s tebou na NAADAME v Mongolsku v júli 2018, keď si končil svoju životnú púť, teraz to už viem. Vtedy keď sme si zamávali a poslal si mi svoj oslňujúci úsmev, na ktorý všetci spomínajú, všetci ktorým chýbaš. Vtedy som netušila, že ťa už nikdy neuvidím živého, s tvojim úsmevom prešibaného uličníka a však nezabudnuteľne vrúcne úprimného človeka. Tak si ťa budem pamätať. Pretože Martin tak miloval Afriku, tak mi nedá uviesť krásny citát zo Spomienok na Afriku od Karen Blixen, znel takto " Byť oheň pohltil prach mého těla, nermoutí mě to. Tam, kde jsem, je dobře být." Pre Tvoju večnú pamiatku ešte verše z Coleridgeovej Písně o starém námořníkovi, ktorú Karen Blixen tiež spomína vo svojom románe. Ja som vybrala tieto: Kde hrob, v němž leží? Kde může hrob toho poctivce být? na kraji zdroje, kde ční Hevellyn u cesty větvemi břízy kryt. Dub, v létě jenž sladce šumíval v sluch, jenž spouštěl v jeseni listí své v luh, a v zimě se s větry severu rval, kde stál pad a tam se břízy kmen vzpjal. Prach kosti reka dnes, meč jeho rez, však duše, doufám, přišla do nebes! Ty sladký květe, s bohem buď, kéž tobě los lepší vzplane, než já tušit mohu! - "a tvuj hrob ať proslaví se" -

Zobraziť viac príspevkov z krajiny Slovensko

BUBO Covid garancia v cene

Preplatíme vám test aj domácu karanténu