Pri Livingstonovom múzeu v meste Livingstone v Zambii sa nachádza nenápadná busta. Na podstavci busty je napísané: „Cestovateľ a výskumník v južnej Afrike, autor kníh o histórii, kultúre a etnografii kmeňov Lozi, Mbunda, Tonga, Ila, San a Ngwato a kníh o vtáctve v južnej Afrike. Autor prvej mapy Viktóriiných vodopádov.“ Pamätník je venovaný rodákovi z východočeských Holic, Emilovi Holubovi. Aký bol život jedného z najväčších českých cestovateľov? Svoje putovanie po Afrike začal v Kapskom meste v roku 1872, kam prišiel z Veľkej Británie. Inšpirovaný Davidom Livingstonom sa rozhodol prejsť neobjavené miesta na africkom kontinente. Na svoju prvú cestu po kontinente si však musel zarobiť, a tak ako absolvent lekárskej fakulty pracoval ako lekár v diamantových baniach. Po čase sa vydal na cestu k už objaveným Viktóriiným vodopádom, ktoré ako prvý zakreslil do mapy. Tento čin mu zabezpečil slávu doma aj vo svete. Zorganizoval výstavu, písal knihy a dokonca dostal finančný dar od cisára na svoju ďalšiu cestu. Vo Viedni sa stretol so svojou budúcou manželkou a spolu odišli na druhú cestu do Afriky. Spoločne mali dokázať niečo, čo sa ešte nikomu predtým nepodarilo. Prejsť z Kapského mesta do Egypta. Ani dostatočné vybavenie a početný sprievod ich žiaľ neochránil pred nepriateľsky naladenými miestnymi náčelníkmi a maláriou. Celá výprava bola napadnutá kmeňom Mašukulumbov a pri útoku jeden z ich sprievodcov zomrel. Vyčerpaní a na pokraji síl sa museli vrátiť domov. Emil Holub pokračoval vo svojej práci, písal články a knihy a prednášal dokonca v USA, kde takto zbieral peniaze na svoju ďalšiu cestu. Tretej plánovanej cesty sa žiaľ nedožil. Zomrel v roku 1902 vo Viedni. Jeho meno však už bude navždy spojené s Viktóriinými vodopádmi, ktoré ako prvý zakreslil do mapy. Dokonca aj potomkovia Mašukulumbov - Ilovia sú na Emila Holuba hrdí, keďže ako jediný opísal zvyky, zbrane a dokonca aj účesy ich predkov.

Zobraziť viac príspevkov z krajiny Zambia
Ďalšie originálne cestopisy od profesionálneho sprievodcu BUBO

Ďalšie dovolenky do krajiny:

Viac informácií o krajine:

BUBO Covid garancia

Vrátenie peňazí pri pozitívnom teste