Najznámejší staviteľ pyramíd Imhotep

Miroslava Dlhá

Miroslava Dlhá

Komplex v Sakkare sme si predstavili v predošlom blogu. Tento by som rada venovala staviteľovi stupňovitej pyramídy (2600 pred n. l.), významnému hodnostárovi tej doby Imhotepovi. Každá doba má svojho génia, svojho veľmajstra. A ak by sme ho chceli hľadať v starovekom Egypte, bol by ním práve Imhotep, syn obyčajného kamenára, ktorý bol neskôr povýšený na božstvo a stal sa nesmrteľný rovnako ako samotný faraón. Imhotep už v mladom veku zdedil po otcovi povolanie kamenára, vynikal však nevídanou bystrosťou a vysokým umom. Keď mal dvanásť rokov, všimol si ho významný hodnostár vtedajšej doby Sokroveník a vzal si mladého chlapca pod svoje ochranné krídla. Postupne ho zasväcoval do základov učenia matematiky, fyziky, geometrie, astronómie a medicíny a neskôr mu odhalil aj významnú duchovnú náuku o človeku Učenie Bieleho Lotosu. Imhotep vynikal svojou čistotou morálnych vlastností a úprimnosťou duchovných praktík. Časom z neho vyrástol nadaný rečník a vynikajúci organizátor vo všetkých oblastiach, vďaka jeho všestrannému vzdelaniu a záujmu o sociálne a spoločenské dianie v krajine. Svoje nadobudnuté znalosti sa snažil využiť ku prospechu obyčajného ľudu a nastolil v krajine poriadok. V tom čase totižto v Egypte vládli okrem faraóna aj skorumpovaní kňazi, ktorí boli zaneprázdnení svojimi politickými intrigami, mali svojich vlastných bohov, svoje vlastné náboženské koncepcie a navzájom súperili o dominanciu svojho teologického vierovyznania. V podstate išlo o boj o moc, pozície na vysokých hodnostárskych pozíciách a pohodlný život. Obyčajný ľud bol utláčaný a žil v strachu. Imhotep ako múdry a vzdelaný človek, v tom čase už priamy poradca faraóna Džosera, jasne chápal príčiny toho, čo sa dialo okolo, a rozhodol sa túto situáciu zmeniť. V prvom rade zbavil moci všetkých skorumpovaných kňazov a ich zástupcov a na ich miesta dosadil zodpovedných a študovaných ľudí, ktorým dôveroval. Taktiež zaviedol medzi úradníkmi prísnu disciplínu a každé zneužívanie postavenia bolo prísne potrestané. Vďaka Imhotepovi boli prijaté spravodlivé zákony. Vyhlásil faraóna za zástupcu všetkých poddaných, malých aj veľkých. Veľkým prínosom bol tiež kompletný zavlažovací systém, ktorý vytvoril, a tým nielen že zbavil obyvateľstvo hladu počas období sucha, ale taktiež naplnil sýpky obilia až po okraj a naplnil tak kráľovskú pokladnicu. Imhotep tiež zaviedol ako písací materiál špeciálne opracované steblá bahnitej rastliny, ktorá dodnes rastie v delte Nílu. Viete, ktorá to môže byť? Áno, je to papyrus! A my v BUBO sa na našej ceste späť zo Sakkary zastavíme v lokálnej egyptskej továrni na výrobu papyrusu a pozrieme sa spoločne na tradičnú výrobu listov tejto posvätnej rastlinky ešte z faraónskeho obdobia; tešíte sa? Ja veľmi.

Zobraziť viac príspevkov z krajiny Egypt
Ďalšie originálne cestopisy od profesionálneho sprievodcu BUBO

Ďalšie dovolenky do krajiny:

Viac informácií o krajine:

BUBO Covid garancia

Vrátenie peňazí pri pozitívnom teste