Sakkara - stupňovitá pyramída

Miroslava Dlhá

Miroslava Dlhá

Zamysleli ste sa už niekedy, kedy a ako vznikla myšlienka postaviť prvé pyramídy a hlavne prečo? Odpoveď na túto otázku musíme hľadať pred viac ako 4 500 rokmi na západnej strane Nílu v oblasti dnes známej ako Sakkara. V tomto období panoval faraón 3 dynastie Džoser a jeho pravou rukou bol múdry a vzdelaný architekt Imhotep. Po nastolení poriadku v krajine a v podmienkach vysoko organizovanej spoločnosti faraón zameral svoju pozornosť na posmrtný život a rozhodol sa ešte počas svojho života vybudovať pre seba neobvyklú hrobku. Touto úlohou poveril svojho dvorného architekta. Po nejakom čase Imhotep predložil Džoserovi myšlienku projektu, do tej doby nevídaného rozsahu, ktorá faraóna priam nadchla. Navrhol mu, aby namiesto obvyklej hrobky postavil stupňovitú pyramídu vybudovanú nie z obyčajných nepálených tehiel, ktoré sa v tej dobe používali ako stavebný materiál, a naviac ešte nie príliš pevný, ale z opracovaného kameňa, čo bolo predpokladom dlhej životnosti. To bolo v tej dobe pre Egypt úplne revolučné riešenie. Táto novátorská myšlienka vybudovať schody spustené z nebies uchvátila Džosera natoľko, že vydal rozkaz k okamžitému zahájeniu prác a vedením stavby poveril samotného Imhotepa. Imhotep pracoval len s tými najlepšími architektami a kamenármi z celého Egypta, ktorých počas celých desaťročí sám učil tomuto remeslu. Vyberal si nielen najšikovnejších ľudí svojho oboru, ale tiež bral do úvahy ich morálnu čistotu a duchovné kvality. Veľakrát sa dočítame, že pyramídy stavali otroci. To však nie je pravda. Imhotep zaistil svojim majstrom, mužom aj ženám, ucelený systém sociálneho a zdravotného zabezpečenia, vybudoval príbytky k bežnému životu, neustále ich profesionálne aj duchovne vzdelával. V okolí staveniska vybudoval systém škôl, nemocníc a celý systém administratívy: od pisárov, cez matematikov a účtovníkov až po veľkňazov a významných architektov. Všetko malo svoj poriadok. V spoločnosti sa začalo ceniť byť vzdelaný, múdry, mravne vychovaný, zdvorilý a vytyčovať si vysoké ciele. Tým nastavil ľudí, aby si cenili svoju prácu, ale aj prácu ostatných bez ohľadu na to, na akej úrovni sociálneho rebríčka stoja. Sakkara bola v tom čase nielen architektonickým skvostom, ale aj duchovným dielom. Bola stavaná s veľmi čistým zámerom. Superštruktúra pyramídy sa skladá zo šiestich stupňov a bola budovaná postupne počas niekoľkých rokov. Skladá sa z nadzemnej a podzemnej časti. Nadzemná časť bola pôvodne menšia štvorcová mastaba s rozmermi 63x 63 metrov na šírku a 8 metrov na výšku. Neskôr bola asi 6x nadstavovaná a vznikla z nej pyramída s obdĺžnikovou základňou s rozmermi 121 x 109 metrov, 62 metrov vysoká obložená kvalitným bielym vápencom. Ešte zaujímavejšia je však podzemná časť pyramídy, ktorá sa skladá zo spleti rôznych uličiek, tunelov, komôr a galérií, ktorých celková dĺžka sa odhaduje na 6 km. Najstaršia z nich je pravdepodobne šachta 28 metrov hlboká s rozmermi 7 x 7 metrov, ktorá bola umiestnená v strede pôvodnej mastaby a vedie do kráľovskej komory so žulovou kryptou. Z tejto komory vedie séria chodieb vedúca na všetky štyri svetové strany, ktoré sa ďalej rozvetvujú do nekonečných menších chodieb a galérií. Mnohokrát sú medzi sebou prepojené priechodmi. V podzemných priestoroch pyramídy sa taktiež objavilo viac ako 40 000 nádob rôznej veľkosti a druhu, poväčšine z alabastru alebo iného vysoko kvalitného kamenného materiálu, a tiež socha samotného faraóna Džosera, ktorá sa momentálne nachádza v Káhirskom múzeu.

Zobraziť viac príspevkov z krajiny Egypt
Ďalšie originálne cestopisy od profesionálneho sprievodcu BUBO

Ďalšie dovolenky do krajiny:

Viac informácií o krajine:

BUBO Covid garancia

Vrátenie peňazí pri pozitívnom teste