Najslávnejší trh Mali

S

Samo Kĺč z BUBO

Videl som na svete množstvo trhov, malých a veľkých, uzavretých, otvorených, špinavých aj čistých, ale žiaden sa nevyrovná Grand Marché v hlavnom meste Mali, Bamaku. Táto úžasná spleť plechových búd a vybývaných obchodných domov v centre mesta má veľmi svojskú atmosféru. Už ako prichádzame tak dávam pokyny – dobre si skryť peniaze a pasy, nebrať žiadne tašky a veľký pozor na foťáky – Grande Marché nie je miesto pre slabých. Akonáhle sa otvoria dvere nášho mikrobusu tak nás pohlcuje virvar západoafrickej metropoly. Okolo nás sú okamžite z každej strany predavači, skupina Európanov sem nepríde každý deň a treba ich preto patrične podojiť. Našťastie je medzi nimi aj bratranec nášho sprievodcu Hamadua, Ali, ktorý tu má stánok a Hamadu ho zavolal, aby nám pomohol. V obľahnutí miestnych sa presúvame k bývalému obchodnému domu, ktorý sa zmenil na budovu trhoviska. Cestou nám do nosa udiera nezameniteľný puch rozkladu. Sú to hnijúce hlavy a mŕtvoly rôznych zvierat, hlavne opíc. V rámci miestnej medicíny sú všeliekom na rôzne neduhy a obchodníci ich ponúkajú celé haldy. Popri opičích hlavách prechádzame na poschodie bývalého obchodného domu a vychádzame na balkón. Odtiaľto vidíme virvar tohto úžasného miesta ako na dlani. Dole pod nami sa predierajú autá davom ľudí, trúbia, vyhýbajú sa, do toho behajú motorky a predavači sa prekrikujú s tovarom. Nakupujeme zopár drobností a pokračujeme do domu umelcov. Je to vzletný názov pre dvor, kde majú svoje dielne všetci remeselníci od kožiarov až po zlatníkov. Tu pozorujeme život a kocháme sa rôznymi výplodmi malijských rúk. Vidíme tu hory masiek, haldy ebenových sošiek, miestne odevy, obrazy, kože kráv a v neposlednom rade aj kože miestnych zvierat ako napríklad had, alebo úplne čerstvo stiahnutá koža z krokodíla. Na Grande Marché v skratke nájdete všetko. Pomaly je nám ale trhu už dosť a zahajujeme ústup. Vyzerá to doslova ako bojový manéver v rámci ktorého sa sťahujeme späť k mikrobusu v tesnom obklopení obchodníkov so soškami, náramkami, kožami a neviem ani čím všetkým čo človek nepotrebuje, ale raz možno kúpi. V aute máme konečne pár sekúnd ticha. Ale aj keď je Grand Marché hlučný, špinavý, stiesnený a plný otravných predavačov, tak je to možno práve jeho výhoda. Aj vďaka kombinácii týchto nelichotivých faktorov je to jeden z najpozoruhodnejších trhov aké človek na svete nájde. 

Zobraziť viac príspevkov z krajiny Mali

Ďalšie dovolenky do krajiny:

BUBO Covid garancia v cene

Preplatíme vám test aj domácu karanténu