Zlodej David Garedja

Martin Lipinský

Martin Lipinský

Každý kto chcel vstúpiť do kláštora Davida Garedju, musel splniť niekoľko úloh. Tá základná znela: „Tu máš sekeru, vyhĺb si svoju jaskyňu (svoj príbytok), a ak tam prežiješ dva roky osamote, staneš sa plnohodnotným členom. Práve stojíme pred jaskyňou, kde bol pravdepodobne pochovaný samotný David Garedja. Na jeho hrobe je ornament kameňa. My vieme prečo. Raz sa David rozhodol, že navštívi svätú zem, konkrétne Jeruzalem. Zdalo sa mu krásne sa ísť pomodliť na presne tie isté miesta, kde chodieval Ježiš. Ale pred bránami mesta ho prepadli pochybnosti, že nie je hoden chodiť po Ježišových stopách. A tak sa pomodlil iba pred hradbami, vzal si zo zeme tri kamene a pobral sa domov. V tú noc sa jeruzalemskému biskupovi prisnil v sne anjel, ktorý mu oznámil, že svätec z Kaukazu vzal z Jeruzalema všetko duchovno. A tak nastalo Davidovo prenasledovanie. Dolapili ho, biskup vedel, že zmizlo duchovno, ale nevedel, ako to vyzerá, a tak Davida vyzval, aby vrátil, čo vzal. David vrátil len dva kamene a ten tretí si vzal so sebou. Niektorí, dokonca aj miestni sprievodcovia si myslia, že originálny kameň je stále v kláštore, ale my vieme, že ten skutočný a pravý kameň je umiestnený za ikonostasom v oltári, v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Tbilisi. Gruzínci preto veria, že tretina duchovna z Jeruzalema je uložená práve v Gruzínsku. A preto vraj keď navštívite Gruzínsko 3x, ráta sa to akoby to bola jedna návšteva Jeruzalema.

Zobraziť viac príspevkov z krajiny Gruzínsko
Ďalšie originálne cestopisy od profesionálneho sprievodcu BUBO

Ďalšie dovolenky do krajiny:

Viac informácií o krajine:

BUBO Covid garancia

Vrátenie peňazí pri pozitívnom teste