Dodržujte dôsledne všetky odporúčania posádky/členov expedičného tímu a nikdy nepodceňujte situáciu. Počas cesty Vám žiadna exotická choroba nehrozí. 

Keď Vám na expedičnej lodi odporučia ostať v kabíne, spravte tak. Keď Vám sprievodca povie, aby ste v zodiaku sedeli, ostaňte sedieť.

Na palube sa pohybujte pomaly a opatrne, najmä na otvorených palubách, keďže tu podlaha môže byť mokrá a kĺzavá. Vždy sa pridŕžajte zábradlia a obuté majte uzavreté topánky s protišmykovou podrážkou. Ruky majte voľné. Šľapky nie sú na pohyb po lodi vhodné. Mnohé dvere majú vysoký prah (najmä dvere, ktoré vedú na vonkajšie paluby) a výška niektorých schodov je vyššia ako európska norma v budovách. Na toto si budete musieť chvíľku zvykať. Pri prechode cez dvere sa nechytajte zárubne. Na otvorenom mori môže dôjsť k náhlym pohybom lode tak, že nezahasprované otvorené dvere sa náhle zabuchnú. Protipožiarne hlavice postrekovačov sú umiestnené na celej lodi a sú veľmi citlivé. Môžu byť aktivované už jemným dotykom. Prosíme, nevešajte na ne žiadne veci. Akýkoľvek závan dymu ich aktivuje a preto je prísne zakázané na lodi fajčiť mimo vyhradených priestorov. Hostia, ktorí sa o požiarny poplach postarajú, budú niesť osobnú zodpovednosť za spôsobené škody.

BEZPEČNOSTNÝ BRÍFING A NÁCVIK NÚDZOVEJ SITUÁCIE

Podľa medzinárodného námorného práva sa všetci pasažieri expedičnej lode musia zúčastniť nácviku núdzového vylodenia do 24 hodín od vyplávania lode. Po nalodení absolvujeme bezpečnostný brífing na zdôraznenie bezpečnostných pravidiel na palube a núdzových opatrení. Následne prebehne nácvik núdzovej situácie, aby sa všetci oboznámili s lokalitou záchranných člnov, záchranných viest a poznali núdzové únikové cesty. Tento povinný dril bude zaradený do programu čo najskôr lídrom palubného personálu. Podrobnejšie detaily poskytne posádka po nalodení. Tento nácvik netrvá dlho. Záchranné vesty typu SOLAS (Safety Of Life At Sea) sa nachádzajú priamo v kajutách. Spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné štandardy. Tieto sú pripravené výlučne pre prípad núdze, resp. bezpečnostného nácviku. Ďalšie záchranné vesty budeme používať pri vylodeniach na nafukovacích člnoch (Zodiac) v rámci denných aktivít.

BEZPEČNOSŤ PRI VYLODENÍ

Pri vyloďovaní pozorne načúvajte inštrukciám posádky. Nezdržiavajte ostatných, sledujte čas a vráťte sa bez meškania k nalodeniu. Z bezpečnostných dôvodov, nikdy sa nepohybujte po vylodení na pevnine osamote a mimo dohľadu posádky. Vždy buďte minimálne vo dvojici alebo v skupine. Je zakázané štverať sa po ľadovcoch (môžu v nich byť nebezpečné skryté trhliny). Na pevnine je zakázané fajčiť a zanechávať akýkoľvek odpad. Predmety, ktoré by sa mohli stať nedopatrením neželaným odpadom si radšej so sebou na vylodenia neberte. Pozor na obsah Vášho vrecka na bunde alebo ruksaku, lebo často fúka celkom silný vietor a nechtiac Vám môže niečo z rúk rovno odletieť. Ak sa zhoršia poveternostné podmienky, kapitán oznámi zvukovým signálom lodnej trúby návrat na palubu. Ak začujete lodnú trúbu, bezodkladne sa prinavráťte na miesto vylodenia a riaďte sa pokynmi personálu. Nikdy na pevnine nezanechávajte žiadne odpadky. So sebou si vezmite iba fotografie a zanechajte po sebe len odtlačky stôp. Buďte dochvíľni, aby sme všetci mali efektívne strávený čas a priestor na maximum zážitkov.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRI ZVIERATÁCH

Nikdy sa zvierat nepokúšajte dotýkať. Pozorujte ich s bezpečnej vzdialenosti s minimálnym odstupom 5 metrov. Najmä od hniezdiacich vtákov. Ak zvieratá zmenia svoje správanie, je to signál, že ste príliš blízko. Navyše, hoci nemusia vždy ukázať svoj strach, napriek tomu ich môže Vaša blízkosť stresovať. Ak kvôli vám dôjde k opusteniu hniezda, vajíčka sú v ohrození života. Tulene sú nebezpečnejšie než sa zdá, pri nich si držte ešte väčší odstup. Tučniaci sú oproti tuleňom pokojní. V prípade, že zvieratám skrížite cestu, ony majú vždy prednosť, nechajte ho prejsť. Myslite na to pri pohybe a vyhnite sa situáciám, že sa ocitnete medzi zvieraťom a prístupom do vody. Ak uvidíte zviera, nekričte, aby ste ho neodplašili.

Sledujte svoje okolie. Pohybujte sa pomaly a aj sa obzerajte. Ak počujete vtáky nad hlavami, môže to znamenať, že ste príliš blízko pri hniezde alebo mladých. Vráťte sa o kúsok späť. Nerobte prudké pohyby. Buďte ticho a nekričte. Ak sa dá, prikrčte sa, pre zvieratá ste tak menšou hrozbou a zároveň tak máte šancu na lepšie fotografie. Trpezlivosť ruže prináša. Postáť chvíľku v pokoji bez pohybu je najlepšia stratégia pri pozorovaní zvierat.

Vždy budeme dbať o to, aby náš dopad na životné prostredie bol zanedbateľný. Základné pravidlo je nevyrušovať zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Každý pohyb po antarktickej pevnine by mal byť v súlade s pravidlami Medzinárodnej asociácie tour operátorov Antarktídy. (IAATO) V prípade, že máte záujem si prečítať celé znenie dohôd členov tejto organizácie v anglickom jazyku, použite nasledovný link: http://iaato.org/visitor-guidelines

Vo všeobecnosti platí, že je zakázané zanechať po sebe akékoľvek viditeľné hmotné stopy. Zároveň nič so sebou neberte naspäť na palubu, neberte ani kamienok na pamiatku, ani tučniaka na palubu... Vtáctvo a zvieratá nevyrušujte a iba ich v pozorujte.

OCHRANA CITLIVEJ VEGETÁCIE

Nepohybujte sa po machoch či trávnatých porastoch. Sú tu veľmi citlivé ekosystémy, ktoré rastú veľmi pomaly. Ak sprievodca vyznačí chodník, choďte iba ním. Vždy pred a po vylodení si každý očistí obuv v pripravenom automatickom prístroji s kefou. Zlaté pravidlo je, aby sme po sebe nezanechali nič okrem odtlačkov stop. Ak pri fotografovaní radi sedíte alebo ležíte kvôli stabilite či lepšiemu záberu, na Antarktíde to nerobte. 

ZDRAVIE

Zoberte si Acylpyrín alebo Paralen, antibiotiká, ktoré zvyknete užívať a lieky proti hnačke, príp. kvapky do očí. V prípade potreby nemusíte mať strach, na lodi je skúsený lekár. Zoberte si aj lieky proti morskej chorobe Travel-gum alebo Kinedryl. V prípade vĺn vám tak uľahčia prežiť v pohode.

Pred odjazdom navštívte svojho zubára a lekára. Nezabudnite na opaľovací krém s vysokým ochranným faktorom a slnečné okuliare (môžete si vybrať polarizačné). 

Mali by ste mať bezproblémový zdravotný stav a fyzickú schopnosť vyloďovania v dvanásťmiestnych zodiakoch. Plavba v zodiaku je tiež zaujímavý zážitok. Určite sa nájdu ľudia, ktorí si to vyskúšajú po prvý raz priamo v Antarktíde. Netreba sa báť, zvládli to aj 10-ročné deti aj 90-roční veteráni (hovoríme samozrejme o aktívnych ľuďoch). Budete musieť vystupovať a zostupovať po schodíkoch jednak pri vyloďovaní, jednak na palube lode. Vždy prijmeme pomocnú ruku pri vystúpení aj nastúpení do zodiaku. Keďže nás však plavba zavedie ďaleko od pevniny, veľmi Vám odporúčame skontrolovať si Vaše zdravotné poistenie, aby pokrývalo aj túto oblasť sveta.

Palubný lekár komunikuje v anglickom jazyku a je schopný poskytnúť prvú pomoc aj rutinné vyšetrenia. Jeho ordinačné hodiny budú uvedené priamo na lodi, v prípade núdze môžete kontaktovať priamo mostík. Za lieky sa platí zvlášť. Ak je Vám zle, určite mu to oznámte, rád Vám pomôže. 

Zdravotnícke zariadenia

Každú cestu sprevádza kvalifikovaný lekár, ktorý poskytuje neodkladnú aj bežnú zdravotnú starostlivosť. Za túto konzultáciu sa účtuje poplatok:
- Na ošetrovni lode cca 20 USD
- Vo vašej kabíne cca 25 USD
Za lieky sa účtuje príplatok. Morská choroba je liečená bezplatne. Ak pravidelne užívate lieky alebo potrebujete špeciálne lieky, uistite sa, že máte dostatočnú zásobu.  

Ak užívate lieky na lekársky predpis, znova upozorňujeme, že je nevyhnutné mať so sebou extra dávku minimálne na týždeň po plánovanom návrate z cesty. Dostupnosť liekov na lodi je obmedzená a zdravie je prvoradé. Myslite na to vopred. V Punta Arenas už nemusíte zohnať žiadne lieky, ktoré potrebujete. Pripravte sa z domu. Ak máte konkrétne zdravotné ťažkosti, na ktoré ste nás neupozornili a myslíte si, že by o tom lodná spoločnosť radšej mala pre istotu vedieť, informujte o tom v dotazníku, ktorý Vám pošleme pred plavbou (bude tam otázka ohľadom zdravia a krvnej skupiny, lebo v prípade problémov Vám budú vedieť oveľa efektívnejšie pomôcť). Lekár bude v prípade potreby pracovať s informáciami z Vášho dotazníka. Prípadne informujete už osobne lekára po nalodení. 

Pre absolvovanie cesty je dôležité, aby ste boli stopercentne mobilný. Každý pasažier musí absolvovať bezpečnostný nácvik evakuácie bez pomoci druhých. Búrlivé more a poveternostné podmienky si vyžadujú Vašu schopnosť udržať sa pevne a stabilne na zemi na klzkých palubách a preto nepodceňujte pri pohybe dodatočné oporné body (napr. pridŕžaním sa zábradlia). Náročné na stabilitu v kolenách a panve je aj naloďovanie sa na Zodiaky (nafukovacie gumené člny). Personál nám, samozrejme, bude asistovať, no pokiaľ nie ste úplne fit, základ je, aby sme o tom vedeli. Náročné môže byť aj prechádzanie sa v hlbokom snehu, hoci myslíme si, že Slováci a Česi sú na zimné podmienky vonku v prírode vo všeobecnosti ako tak zvyknutí. Pred každým vylodením sa nám posádka bude snažiť poskytnúť maximum informácií o počasí, stave a povahe poveternostných podmienok.

Je dôležité, aby ste dodržiavali pitný režim, najmä počas vylodení. Dostanete fľaše na vodu (alebo si prineste vlastnú) a pravidelne si ich dopĺňajte na stanovištiach na lodi s pitnou vodou.

MORSKÁ CHOROBA

More môže byť počas plavby búrlivé, ale i pokojné. Počítajte však radšej s najhorším. Vezmite si so sebou lieky proti kinetóze, ktoré dostanete v každej lekárni u nás. Pri prevencii je vždy potrebné užiť liek vopred, kým sa ešte cítite dobre. Ak trpíte pri jazde dopravnými prostriedkami, je dobre sa vyhnúť fajčeniu a konzumácii alkoholu a nevetraným priestorom. Alternatívou sú rôzne medzidermálne náplasti a pásy. Aby ste sa vyhli morskej chorobe, obmedzte svoj čas strávený pod palubou. Čerstvý vzduch a pozorovanie horizontu môže pomôcť zmierniť príznaky. V prípade núdze oslovte ktoréhokoľvek člena posádky, sprievodcu a privedú Vás k lekárovi na palube.

CREW ONLY

Priestory označené ako CREW ONLY sú určené iba pre členov posádky. Nevstupujte do nich.

← Bezpečnosť a riziká (zoznam krajín)

B

Polárne oblasti  

Juhoafrická republika, Antarktída


náročnosť

8 dní

Trvanie

25880
B

Polárne oblasti  

Južný pól, Antarktída

26.12. → 07.01. +1 termín

náročnosť

13 dní

Trvanie

109800
E

Polárne oblasti  

Južná Amerika, Chile, Antarktída


náročnosť

8 dní

Trvanie

18990
E

Polárne oblasti   Amerika  

Južná Amerika, Južné Shetlandské ostrovy, Argentína, Antarktída


náročnosť

11 dní

Trvanie

11580
Po stopách najväčšieho polárneho dobrodruha Prémiový blog

Prémiový blog Po stopách najväčšieho polárneho dobrodruha

Ernest Shackleton - môj hrdina, môj vzor v nezlomnosti, odvahe a serióznosti. V histórii cestovateľstva zrejme nenájdete ambicióznejšie výpravy a…

Ľuboš Fellner 36 min. čítania
Čo to znamená prejsť celý svet? Prémiový blog

Prémiový blog Čo to znamená prejsť celý svet?

Steve Jobs vždy hovoril, že nechce byť najbohatším mužom na cintoríne, ale túži zmeniť svet. Ja som sa v novembri 1989 prestrihal cez ostnatý drôt…

Ľuboš Fellner 19 min. čítania
Expedičná plavba na Antarktický polostrov Blog

Blog Expedičná plavba na Antarktický polostrov

Mnohým cestovateľom chýba do bohatej zbierky navštívených miest práve tento kontinent. Dôvod? Neodvážia sa plaviť cez Drakeov prieliv. Aj pre tých…

Daniela Mihaldová 24 min. čítania
Pyramiden – ruské mesto duchov Pyramiden

Pyramiden Pyramiden – ruské mesto duchov

Územie Špicbergov sa podpísaním svalbardskej dohody z roku 1920 dostalo pod správu Nórskeho kráľovstva. Všetky krajiny, ktoré túto dohodu s Nórskom…

Robert Taraba 17 min. čítania